CCC
Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Избран магзин
CCC

Политика за личните данни

Политика за личните данни

Какво представляват “бисквитките”?

“Бисквитките” следва да бъдат разбирани като ИТ данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват в терминални устройства на потребители (компютри, телефони и др.), предназначени за използване на уебсайтове. Тези файлове позволяват разпознаване на устройството на потребителя и правилно показване на уебстраницата, адаптирана към неговите индивидуални предпочитания. Обичайно “бисквитките” съдържат името на уебстраницата, от която произлизат, времето им на съхранение на терминалното устройство и уникален номер.

За какво използваме “бисквитките”?

Бисквитките се съдържат в HTTP протокола, който се използва за комуникация между Интернет сървъра и браузера. Те се състоят от ключ с името, стойността и жизнения цикъл на браузера за изтриване на файла с бисквитката. Функциите им най-често са стандартни според настройките на браузера. Бисквитките улесняват използването на уебстраницата и индивидуализирането на съдържанието й, включително наши оферти, спрямо предпочитанията на потребителя и за повишаване на използваемостта и персонализацията на съдържанието на уебстраницата.


За какво ние използваме “бисквитките”?

Има два вида файлове “бисквитки” - “сесия” и “постоянни”. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато той излезе от уебстраницата или деактивира софтуера (уеб браузера) - след това те автоматично се премахват от устройството на потребителя. “Постоянните” файлове остават на устройството на потребителя за период, определен в параметрите на файла “бисквитка”, или докато потребителят ги отстрани ръчно. Файловете “бисквитки”, които се използват от партньорите на оператора на уебстраницата, са предмет на тяхна собствена политика за личните данни.

Използваните от нас бисквитки основно са предназначени да улеснят използването на нашата уебстраница, например като “запомнят” вече предоставена информация, така че потребителят да не трябва да я предоставя всеки път. Използваме също и бисквитки, които ни позволяват да индивидуализираме представеното в Интернет съдържание спрямо Вашите предпочитания (например реклами и снимки).

Лични данни и “бисквитки”

Когато потребителят използва нашия сайт, ние прилагаме бисквитки за идентифициране на браузера или устройството на потребителя - “бисквитките” събират различни видове информация, която по принцип не представлява лични данни (не позволява идентификация на потребителя). Все пак, някоя от информациите, в зависимост от съдържанието и използването, може да бъде свързана с определен човек (напр. наш пълнолетен член на клуб или потребител, който създава профил на нашата уебстраница), затова се счита за лични данни. Съгласно политиката на ССС данните са криптирани, което не позволява достъп на неоторизирани лица до тях.


Профилиране

Чрез технологията на бисквитките на нашата уебстраница е възможно да се опознаят предпочитанията на потребителите, например чрез анализ колко пъти посещават уебстраницата, или какви продукти разглеждат най-вече. Анализите на поведението онлайн ни помагат да разберем по-добре навиците на потребителите и техните очаквания, така че да се адаптираме към потребностите и интересите им. Благодарение на тази технология можем да покажем на потребителя индивидуална за него реклама (например, реклама в резултат на това, че наскоро е разглеждал само обувки в категория “обувки”) и от наличните предложения да му представим най-вече онези, които са най-подходящи за неговите потребности.

Ако потребителят не позволи на бисквитките да показват реклами според неговите конкретни интереси, това не означава, че няма да получава реклами, когато използва нашия или други уебсайтове - в този случай ще продължи да получава определено количество реклами, но те няма да бъдат свързани с неговите настоящи дейности.

Достъпът до информацията за дейностите на потребителите в Интернет с помощта на бисквитки ни дава също и възможност да проучваме пазара и да правим статистически анализи. Информацията, събрана и запазена в бисквитки, може да се съхранява след края на сесията в браузера, което позволява, например, да се използва по време на следващите посещения на потребителя.

Ретаргетинг

Въз основа на бисквитките използваме технология, която ни позволява да достигаме до потребители, посещавали нашата уебстраница преди, когато те посещават други уебстраници, включително такива, собственост на организации, които си сътрудничат с наши партньори.

Липсата на връзка между показваните на потребителя реклами и неговите интереси и потребности може да бъде объркваща за него. Затова ние вярваме, че за потребителя е по-атрактивно и по-практично да получава съобщение, което отговаря на неговите интереси и потребности, които са били идентифицирани в резултат на анализ на предишно негово поведение на база технологията на бисквитките. Ето защо ние имаме интерес да следим рекламното съдържание, когато потребителят използва други уебстраници, за да предоставим рекламно съдържание, адаптирано към неговата предишна активност в Интернет.

Файлове бисквитки на трети страни

На първо място използваните от нас бисквитки имат за цел оптимизиране на обслужването на потребителя, когато посещава нашата уебстраница. Все пак ние си сътрудничим с други компании в обхвата на техните маркетингови (рекламни) дейности - за целите на това сътрудничество браузерът или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство на потребителя, също съхранява бисквитки от организации, извършващи такива маркетингови дейности. Списък на нашите доверени партньори можете да намерите в т. 8.14. по-долу. Изпратените от тези организации бисквитки би трябвало да подобрят ефективността на нашите потребителски реклами в съответствие с онлайн активностите на потребителите. Това са трети страни, които предоставят рекламно съдържание на потребителите.

Затова, по време на посещение на нашата уебстраница, на Вашия компютър или друго устройство се запаметяват и бисквитки на нашите партньори. По този начин, например, се събира информация за продуктите, които са били разглеждани или закупувани.

Премахване/блокиране на “бисквитки”

Помнете, че можете да управлявате начина на използване на бисквитките посредством Вашия уеб браузер.

По подразбиране Интернет браузерите или друг софтуер, инсталиран на компютър или на устройство на потребителя, свързано с мрежата, позволява на това устройство да се поставят различни видове “бисквитки”. Тези настройки могат да се променят така, че да блокират използването на “бисквитки” в настройките на уеб браузера или да информират за всяко предаване към устройството на потребителите. По този начин съгласието, дадено за използване на тази технология, може да бъде модифицирано или отменено по всяко време (блокиране на запаметяването на бисквитки в бъдеще).

Може да се блокират и бисквитки на трети страни с едновременното приемане на “бисквитки”, използвани пряко от ССС.

Подробна информация за възможностите и начините за боравене с “бисквитки” ще откриете в настройките на софтуера (уеб браузера).

Ограничаването на използваните “бисквитки” може да повлияе на някои функции на уебстраницата.

Моля да имате предвид, че отказът от бисквитки се отнася само до конкретния браузер. Това означава, че същото действие трябва да се извърши за всеки друг браузер, използван на същото или на друго устройство.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИ НА CCC GROUP


1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1.1. Настоящата политика за личните данни на уебстраницата, приложението (мобилната апликация) и CCC Club (наричана по-нататък: "Политика') е само за информационни цели, което означава, че не поражда задължения за потребителя на уебстраницата или приложението, члена или лицензодателя (по смисъла на т. 1.7 по-долу). Политиката не поражда също и задължения за потребителя.

1.2.Информацията в политиката е обща. Подробна информация за обработването на конкретни лични данни може да се намери по всяко време в съдържанието на информационната разпоредба, поставена на видно и лесно достъпно място по време на събирането на данните. Това, в частност, се отнася до информация за целта и правното основание за обработване на личните данни, периода на тяхното съхранение и получателите, на които се изпращат.

1.3.Администратор на личните данни:

-събрани чрез уебстраницата, приложението (включително чрез използване на бисквитки) или други комуникационни канали с потребителя или члена на клуба;

-събрани чрез формуляра за кандидатстване в CCC Club и други данни, събрани във връзка с членството в CCC Club, включително данни за направените с картата транзакции;

-получени на база активността в Интернет на потребителя или члена, в мобилни приложения или стационарни магазини на CCC Group;

-предоставени от лицензодателя като част от сътрудничеството, описано в правилата за разпространение на #yesCCC works, в частност чрез използване на уебстраницата https://www.instagram.com и https://www.facebook.com и други уебстраници, обозначени или комаркирани със знаци за продукти на Instagram и Facebook (включително поддомейни, международни версии, уиджети и версии за мобилни телефони) или чрез въвеждане в информационната система посредством налични на уебстраницата функции, които позволяват добавяне на снимки или мнения;

-локация на данни;

е дружеството CCC S.A със седалище в Полковице, ул. “Стрефова” 6, 59-101 Полковице (като това е и адресът за доставка), вписано във Фирмения регистър към Районен съд за Вроцлав-Фабрична във Вроцлав, IX. Търговско отделение на Националния съдебен регистър, KRS номер 0000211692, ДДС номер 390716905, Номер от Националния фирмен регистър (REGON) -609, с уставен капитал в размер на PLN 4.116,400, внесен изцяло, (контакт на горепосочения адрес, имейл адрес: iod@ccc.eu или телефонен номер +48 76 845 86 68 - таксува се по стандартната тарифа според ценоразписа на съответния оператор)
-наричано по-нататък “Администратор”.

При дадено съгласие администратори на личните данни на потребителя, члена или лицензодателя (напр. събрани на база Интернет активностите чрез използване на технологии като бисквитките) могат да бъдат и партньорите на ССС, посочени по-долу в т. 8.15.

1.4Чрез данните за контакт в т. 1.3. можете да се свържете и с отговорника по защита на данните.

1.5Личните данни на потребителя, члена или лицензодателя се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (OB L 119, 4.5.2016, т. 1) (наричан по-нататък и "ОРЗД') и други действащи в момента разпоредби, напр. по време на целия период на обработка на данните, правни разпоредби за защита на данните. Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (по-нататък: "Лични данни'). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

1.6Администраторът на лични данни полага особени грижи за защита интересите на субектите на данни и в частност гарантира, че събираните от него данни са:

-обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;

-събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

-подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

-точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид;

- съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

-обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

1.7Всички думи, фрази и съкращения на тази страница, които започват с главна буква (напр. Уебстраница, CCC Club) следва да се разбират според тяхната дефиниция, описана в правилата на уебстраницата, правилата за програмата за лоялност CCC Club или правилата за #yesCCC (всички налични на уебстраницата [https://ccc.eu/pl]). В случай че посочените документи използват същата дума, фраза или съкращение в друг смисъл, разпоредбите на политиката следва да се четат в съответствие с дефиницията в правилата за уебстраницата, правилата за програмата за лоялност CCC Club или правилата за #yesCCC, или с оглед на всички значения заедно, адекватно на контекста при използването на думата, израза или съкращението в политиката.

2.ЦЕЛИ, ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ОБХВАТ НА СЪБИРАНИТЕ ДАННИ

2.1.При всички случаи целта и обхватът на обработваните от администратора данни е следствие най-вече от обхвата на услугите, които дадено лице използва. Например: (I) Администраторът обработва различна директория с данни в зависимост от това дали потребителят е също и член на клуба; (II) могат да се обработват само личните данни на члена, за да му се предоставят, представят или дадат предназначени за него оферти и промоции, адаптирани към неговите лични предпочитания (не се предлагат за хора, които не са членове на клуба)

2.2.Целта и обхватът на данните са резултат и от съгласието на потребителя, члена или лицензодателя, както и по закон, и се определят по-нататък от неговите действия на уебстраницата, приложението или като част от CCC Club. Например, ако потребителят на уебстраницата не се съгласи да получава търговска информация по имейл, администраторът няма да обработва личните му данни в тази връзка.

2.3.Възможни цели за обработка на лични данни от администратора могат да бъдат:

a.Сключване и изпълнение на определен договор или предприемане на действие по искане на бъдещ потребител, член на клуба или лицензодател преди сключването му;

b.Представяне на потребителя или на члена на клуба на реклами, оферти или промоции (отстъпки) относно продукти или услуги на администратора или дружества от CCC Group, предназначени за всички получатели. Дружествата от CCC Group се разбират като дружества, които при всички случаи се посочват в прикачен списък на дружествата;

c.Оценка и анализ на дейности и информация за потребителя, включително като част от автоматична обработка на лични данни (профилиране), за да се представят реклами, оферти или отстъпки относно продуктите или услугите на администратора или дружества от CCC Group, предназначени за всички получатели, по начин, адаптиран към интересите на определен потребител, за пазарни и статистически анализи;

d.Подаване на искове и защита от искове на страни и трети страни;

e.Спазване на законови задължения вследствие на разпоредби, напр. данъчни и счетоводни;

f.Поддържане на кореспонденция с потребители, членове и лицензодатели.

2.3. При пълнолетни членове личните данни могат да се обработват и за следните цели:

a.Представяне на общи реклами, оферти или отстъпки относно продуктите или услугите на администратора или дружества от CCC Group, по начин, адаптиран към интересите на определен член (профилиране);

b.Представяне, създаване, разпределяне и въвеждане на насочени реклами, оферти или отстъпки (включително промоции и подаръци) на членовете относно продуктите или услугите на администратора или дружества от CCC Group (не се предлагат за тези, които не са членове на клуба), адаптирани към техните предпочитания (профилиране), включително в резултат на автоматизиран процес на вземане на решения.

2.3.При лицензодатели личните данни могат да се използват и за разпределяне на работи, представяне имиджа на лицензодателя и имиджа на трети страни, за които е налице съгласие за това.

2.4.Основанието за обработването на данните на потребители, членове или лицензодатели е предимно необходимостта от изпълнението на договора, по който те са страна, или трябва да се предприемат действия по тяхно искане преди сключване на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Това се прилага най-вече за лични данни, предоставени чрез формуляра за запазване или при регистриране на профил на уебстраницата или приложението, както и във формуляра за CCC Club, а при лицензодатели личните данни се предоставят в частност чрез уебстраницата https://www.instagram.com и https://www.facebook.com или чрез въвеждането им в информационната система чрез функциите на уебстраницата, които позволяват добавяне на снимки или ревюта.

2.5.Необходимостта от изпълнение на договора е също и основанието за обработка на личните данни с цел представяне на реклами, оферти или отстъпки спрямо интересите на членовете, както и тяхното създаване, предоставяне и въвеждане в предназначена за члена версия. Всичко това обаче се отнася само за пълнолетни членове.

2.6.При други процедури по обработване за маркетингови цели основанието е изпълнението на целите в резултат на легитимния интерес на администратора или на дружества от CCC Group (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).

2.7За други (различни) цели личните данни на потребителя, члена могат да бъдат обработвани на основание доброволно изразено съгласие, приложими правни разпоредби (когато обработването е необходимо за изпълнение на законови задължения на администратора) или когато обработването е необходимо по причини, различни от изброените в т. 2.6 и 2.7 по-горе за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, в частност за установяване, оценка или защита от искове (напр. респективно член 6 (1) буква a), в) и е) от ОРЗД).

2.8Конкретно администраторът може да обработва следните лични данни:

a.Потребители на уебстраницата или приложението:

-Лични данни, предоставени във формуляра за запазване, или при регистрацията на профила (в частност: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, стационарен магазин, в който се запазва) и други данни, събрани по време на използването на уебстраницата или приложението;

-Други данни, събрани конкретно въз основа на активността на потребителите или членовете в Интернет, в мобилни приложения или стационарни магазини на CCC Group, включително такива, получени чрез уебстраницата, приложението или други комуникационни канали с потребителя или члена на клуба;

b.Страна:

-Лични данни, предоставени във формуляра за кандидатстване в CCC Club (в частност: име, полски телефонен номер, дата на раждане, имейл адрес) и други данни, събрани във връзка с членството в CCC Club, включително транзакции с картата;

c.Лицензодател:

-Лични данни, предоставени като част от сътрудничеството, описано в правилата за разпространение на работи #yesCCC, включително като част от снимки или мнения на уебстраниците https://www.instagram.com и https://www.facebook.com или чрез въвеждането им посредством налични на уебстраниците функции, които позволяват тяхното добавяне;


2.9Предоставянето на лични данни е доброволно, но може да бъде необходимо, например, за изпращане на резервация на потребителя или регистриране на профил, а при членове на клуба и лицензодатели, съответно за присъединяване към CCC Club и предоставяне на лиценз на администратора. Ако личните данни не бъдат предоставени, горепосочените функции може да не бъдат изпълнявани ефективно.

2.10С цел представяне на общи реклами, оферти или отстъпки, предназначени за всички клиенти на ССС, по начин, адаптиран към интересите на определен потребител или пълнолетен член, администраторът може да чете техните предпочитания, т.е. да анализира колко често посещават уебстраницата или какви продукти купуват в магазините на CCC Group. Това позволява едно по-добро разбиране на очакванията на потребителя или члена на клуба и адаптиране към техните потребности. Тъй като администраторът използва напреднали технологии, горните функции често се изпълняват от автоматична система, благодарение на което съдържанието винаги ще бъде най-актуално, а потребителят или членът на клуба трябва да може бързо да се запознае с него.

2.11Предоставянето на лични данни е доброволно, но може да бъде необходимо, например, за изпращане на резервация на потребителя или регистриране на профил, а при членове на клуба и лицензодатели, съответно за присъединяване към CCC Club и предоставяне на лиценз на администратора. Ако личните данни не бъдат предоставени, горепосочените функции може да не бъдат изпълнявани ефективно.

2.12С цел представяне на общи реклами, оферти или отстъпки, предназначени за всички клиенти на ССС, по начин, адаптиран към интересите на определен потребител или пълнолетен член, администраторът може да се запознае с предпочитания, т.е. да анализира колко често посещават уебстраницата или какви продукти купуват в стационарните магазини на CCC Group. Това позволява едно по-добро разбиране на очакванията на потребителя или члена на клуба и адаптиране към техните потребности. Тъй като администраторът използва напреднали технологии, горните функции често се изпълняват от автоматична система, благодарение на което съдържанието винаги ще бъде най-актуално, а потребителят или членът на клуба ще може бързо да го прочете.

2.13. При пълнолетни членове посочените по-горе интереси или предпочитания се използват и за създаване, разпределяне и въвеждане на индивидуализирани реклами, оферти или отстъпки, предназначени за членове на клуба (не се предлагат за хора, които не са членове на клуба).

Колкото по-често даден член използва услугите на администратора и купува неговите продукти, толкова по-добри промоции и изненади ще бъдат подготвяни за него. Липсата на членство в CCC Club не позволява на администратора да предприема такива действия.

1.ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ

1.1.При всички случаи списъкът с получатели на лични данни, обработвани от администратора, е следствие най-вече от обхвата на услугите които потребителят или членът използва.

1.2.Списъкът с получатели на данните също е резултат и от съгласието на потребителя или члена на клуба, както и по закон, и се определя по-нататък от неговите действия на уебстраницата, приложението или като част от CCC Club.

1.3.Партньорите на ССС могат да участват в обработването на личните данни в ограничен обхват, в частност онези, които оказват техническа помощ за ефикасното функциониране на уебстраницата, приложението или CCC Club, напр. фирми за хостинг или ИТ услуги, за обслужване на софтуера, сътрудничество с администратора за маркетингови кампании, както в стационарните магазини, където могат да се използват предимствата на CCC Club или да се купят запазени продукти, така и като доставчици на юридически и консултантски услуги.

1.4.При всички случаи личните данни на потребителите, членовете или лицензодателите могат да се изпращат на компании от CCC Group.

1.5.Като част от маркетингови (рекламни) кампании администраторът използва услугите на трети страни, които използват бисквитки на уебстраницата/приложението. Подробен списък на тези организации ще намерите в т. 8.15 от настоящата политика.


2.ПРАВА НА ЛИЦАТА, ЗА КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДАННИТЕ


4.1. Всеки потребител, член на клуба или лицензодател по всяко време има право:

-Да подаде оплакване до Председателя на органа по защита на личните данни;

-Да прехвърли, напр. на друг администратор, предоставените на администратора лични данни, които са били обработени автоматично и обработването се осъществява въз основа на съгласие или договор;

-На достъп до личните данни (включително, например, да получи информация за обработваните лични данни);

-Да поиска коригиране и ограничаване на обработването (напр. ако личните данни не са верни) или тяхното изтриване (напр. ако обработването е било незаконосъобразно).

4.2Всеки потребител, член или лицензодател има право по всяко време да възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, базирано на условието за необходимост за цели с оглед на легитимния интерес на администратора или на трета страна, включително по-конкретно обработването за маркетингови цели, включително профилиране (ако не са налице други валидни легитимни основания за обработването, по-висши от тези на потребителя, члена или лицензодателя).

4.3Ако обработването се базира на съгласието на потребителя, члена или лицензодателя, те могат да го оттеглят по всяко време. Все пак, оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, което е било извършено на база съгласие преди неговото оттегляне.

5.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТА ДЪРЖАВА

5.1Като част от използваните от администратора инструменти в подкрепа на ежедневната му дейност, предоставяни, например, от Google, личните данни но потребителя, члена или лицензодателя могат да бъдат прехвърлени в държава извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), в частност в Съединените американски щати (САЩ), или в друга държава, в която дружеството-партньор поддържа инструменти за обработване на лични данни в сътрудничество с администратора.

5.2. В допълнение, личните данни на лицензодателя, предоставени според правилата на #yesCCC, могат да бъдат прехвърляни в държава извън Европейското икономическо пространство, напр. в Съединените американски щати, защото прехвърлянето е необходимо за изпълнение на сътрудничеството между администратора и лицензодателя от страна на доставчиците на ИТ услуги.

5.3. Потребителят, членът и лицензодателят имат право да получат копие от прилаганите от администратора мерки за сигурност относно прехвърлянето на лични данни в трета държава. За целта е необходимо да се обърнат към администратора.


6.СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


6.1Личните данни могат да бъдат съхранявани за срока на използване на уебстраницата, приложението или участието в CCC Club, но се изтриват три години след последната активност на лицето на уебстраницата, приложението или CCC Club, освен ако по закон (напр. за счетоводни или данъчни цели) администраторът е длъжен да ги съхранява за по-дълъг период.

6.2Ако личните данни се предоставят в съответствие с правилата на #yesCCC, те могат да бъдат съхранявани за срока на сътрудничеството между администратора и лицензодателя по условията на правилата (напр. за прекратяване на лиценза), освен ако по закон (напр. заради данъци) администраторът е длъжен да съхранява данните по-дълго.

6.3Ако обработването на лични данни зависи от съгласието на потребителя, члена или лицензодателя, личните данни могат да се обработват, докато съгласието не бъде оттеглено.

6.4Част от личните данни може да се съхранява по-дълго, ако потребителят, членът или лицензодателят е предявил искове срещу администратора с цел тяхната обработка или за подаване и защита от искове на трети страни.

6.5В зависимост от обхвата на личните данни и целта на тяхното обработване те могат да се съхраняват за различни периоди.

6.7. При всички случаи важи по-дългият период на съхраняване на личните данни.

7.ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ

7.1.Администраторът има техническа възможност да комуникира с потребителя, члена на клуба или дистанционния лицензодател (напр. по имейл).

7.2.Търговска информация относно продуктите или услугите на администратора или дружества от CCC Group може да бъде изпращана само в съответствие с изразеното съгласие на потребителя, члена или лицензодателя. Понякога такова съгласие може да е необходимо за сключване и изпълнение на договор - напр. при присъединяване към CCC Club.

8.БИСКВИТКИ

8.1.Поради факта, че използваната от администратора технология на бисквитките събира информация за всяко лице, посетило уебстраницата или приложението, следващите разпоредби на политиката се прилагат за всички потребители, които използват уебстраницата или приложението, независимо дали остават членове на клуба или лицензодатели.

8.2.Уебстраницата и приложението използват технология, която съхранява и получава достъп до информация на компютър или друго устройство, свързано с мрежата (бисквитки), за да осигури максимален комфорт при използването на уебстраницата или приложението, включително за статистически цели и за адаптиране на представяното рекламно съдържание към интересите на потребителя. Когато потребителят посещава уебстраницата или приложението, е възможно автоматично да се събират данни за неговата активност в Интернет.

8.3.Файлът бисквитка е малка текстова информация, изпращана от сървъра и запаметявана на устройството на потребителя (обикновено на харддиска на компютъра или в мобилно устройство). Той съдържа информация, която може да бъде необходима на уебстраницата или приложението, за да се адаптират към начина на използване от потребителя и да събират статистически данни за уебстраницата или приложението, напр. кои уебстраници са били посетени, кои елементи са били свалени и домейнът на ISP или държавата на произход на потребителя. Технологията, която съхранява и дава достъп до идентификацията на потребителя, позволява на приложението да работи в режим офлайн и да запаметява предпочитанията на потребител, който не е влязъл. Приложението съхранява настоящата идентификация на потребителя, докато той не влезе в приложението, променя вида на приложението на уебстраницата с предложения от ССС език или деинсталира (изтрива) приложението от мобилното устройство.

8.4.Когато потребителят използва уебстраницата или приложението, се прилагат бисквитки за идентифициране на браузера или устройството - бисквитките събират различни видове информация, която по принцип не представлява лични данни (не позволява идентификация на потребителя). Все пак, някоя от информациите, в зависимост от съдържанието и използването, може да бъде свързана с определен човек - причисляване на определено поведение към определен потребител, напр. чрез свързване с данни, предоставени при регистрирането на профила на уебстраницата, затова може да се счита за лични данни.

8.5.Бисквитките основно са предназначени да улеснят използването на уебстраницата и на приложението, например като “запомнят” вече предоставена информация, така че потребителят да не трябва да я предоставя всеки път, както и да адаптират нейното съдържание, включително реклами, към предпочитанията на потребителя. Бисквитките улесняват използването на уебстраницата и индивидуализирането на съдържанието й, включително представянето, създаването, разпределянето и въвеждането на реклами, оферти или отстъпки, предназначени за потребителя в зависимост от неговите интереси (прилага се само ако той е и член).

Чрез технологията на бисквитките, използвани на уебстраницата и приложението, се запознаваме с предпочитанията на потребителя - например, като анализираме колко често посещава уебстраницата или какви продукти купува от стационарните магазини на CCC Group. Анализите на поведението онлайн ни помагат да разберем по-добре навиците на потребителите и техните очаквания, така че да се адаптираме към потребностите и интересите им. Благодарение на тази технология можем да представим на потребителите конкретни реклами спрямо техните потребности и интереси (например, реклама в резултат на това, че наскоро е разглеждал само обувки в категория “обувки”), както и да подготвим по-добри промоции и изненади за членовете на клуба.

Въз основа на бисквитките администраторът използва също и технология, която позволява да достигаме до потребители, посещавали нашата уебстраница преди, когато те посещават други уебстраници на други доставчици на Интернет услуги.

8.5.Потребител, който не е член на клуба, може да възрази срещу действията на администратора, предприети за целите на точка 8.5. по-горе, когато те са основани на легитимния интерес на администратора или на трета страна. При потребители, които са членове на клуба, обработването на данни за тези цели е необходимо за изпълнението на договора, който лицето сключва при присъединяването към CCC Club.

-Възможно е събирането и съхраняването на информация чрез бисквитки да подлежи на съгласие от потребителя. По подразбиране Интернет браузерите или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство, свързано с мрежата, позволяват поставянето на такива бисквитки в устройствата и следователно събирането на информация за потребителя. Съгласието за използване на бисквитки, зададено в настройките на уеб браузера, може да бъде променено или отменено по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласие преди оттеглянето (подробна информация как да оттеглите съгласието ще намерите в т. 8.17-8.20 от тази политика). Основанието за обработване на събрани по този начин данни е легитимният интерес на администратора - необходимостта от осигуряване на най-висококачествено съдържание, адаптирано към предпочитанията на потребителите и маркетинг, включително директен, на продуктите и услугите на администратора, а за членовете на клуба - необходимостта от изпълнение на договора. При оттегляне на съгласието нашата компания няма да е в състояние да предоставя в пълен обем услугите на CCC Club.

8.6.По отношение на събраната чрез бисквитки информация, която може да бъде причислена към определено лице, се прилагат разпоредбите на политиката относно личните данни, в частност относно правата на субекта на данните. Подробна информация относно събираните чрез бисквитки данни може да бъде намерена, между другото, в информационната клауза, поставена на видно и лесно достъпно място при първото посещение на уебстраницата.

8.7.Бисквитките, използвани на уебстраницата или в приложението, не вредят на потребителя или на използваните от него компютър/терминално устройство, затова препоръчваме да не ги използвате в браузерите. На уебстраницата и приложението се използват два вида бисквитки: сесия и постоянни. Бисквитките тип сесия остават запаметени на компютъра или мобилното устройство на потребителя, докато той излезе от уебстраницата или изключи софтуера (уеб браузера), а постоянните остават на устройството на потребителя за период, определен в параметрите на файла бисквитка, или докато не бъдат премахнати ръчно от уеб браузера.

8.8.В зависимост от това дали личните данни, събрани чрез бисквитки, се отнасят до потребителя, члена или лицензодателя, те могат да бъдат съхранявани съгласно точка 6 от тази политика.

8.9.Личните данни, събрани чрез бисквитки, за потребител, който няма профил и не е член или лицензодателя, се съхраняват до момента, в който се подаде възражение. При всички случаи администраторът изтрива личните данни, ако не се използват за маркетингови цели, след 3 години, освен ако по закон не е длъжен да ги съхранява по-дълго.

8.10.Част от личните данни може да се съхранява по-дълго, ако потребителят е предявил искове срещу администратора с цел тяхната обработка или за подаване и защита от искове на трети страни.

8.11.При всички случаи важи по-дългият период на съхраняване на личните данни.
 
8.14. Бисквитки, използвани на уебстраницата:
8.15Администраторът използва бисквитките най-вече за оптимизиране на услугите за потребителя при използване на уебстраницата или приложението. Все пак администраторът си сътрудничи с други компании в обхвата на техните маркетингови (рекламни) дейности - за целите на това сътрудничество браузерът или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство на потребителя, също съхранява бисквитки от организации, извършващи такива маркетингови дейности. Изпратените от тези дружества бисквитки следва да гарантират ефективното изпълнение на желанието на потребителя да се представят само такива реклами, които съответстват на неговите интереси и потребности - по мнение на администратора показването на персонализирана реклама е по-атрактивно за потребителя от реклама, която не е свързана с неговите потребности. Без тези файлове това няма да бъде възможно, защото рекламното съдържание за потребителя се представя от компании, които си сътрудничат с администратора.

Като част от маркетингови дейности администраторът използва услугите на компании, които използват бисквитки на уебстраницата/приложението, в частност:

1.Google AdWords

2.Google Analytics

3.Google DoubleClick

4.Hotjar
5.Facebook

6.AdForm


8.16Повече информация за използваните от тези компании бисквитки можете да намерите в техните политики за личните данни.

8.17Клиентът може да промени начина, по който бисквитките се използват от браузера или приложението, включително да блокира или изтрие онези, които идват от уебстраницата (или от други уебстраници). За целта трябва да промени настройките на браузера или приложението. Начинът на премахване зависи от използвания уеб браузер. Информация как се трият бисквитките трябва да се намира в бутон “Помощ” на съответния уеб браузер. Премахването на бисквитки не е същото като изтриване на лични данни от администратора на лични данни, получени чрез бисквитки.

8.18Например, в Internet Explorer бисквитките могат да се променят от: Tools -> Internet Options -> Privacy; в Mozilla Firefox: Tools -> Options -> Privacy; а в Google Chrome: Settings -> Show advanced settings -> Privacy -> Content settings -> Cookies. Пътеките могат да варират според версията на браузера.

8.19Подробна информация за управлението на бисквитките на мобилен телефон или друго мобилно устройство може да бъде намерена в ръководството/наръчника за потребителя на съответния телефон или мобилно устройство.

8.20Ограничаването на бисквитките на съответното устройство прави невъзможно или съществено затруднява правилното използване на уебстраницата или приложението, напр. това има връзка с невъзможността да се осъществи логин сесия.

8.21Може да се блокират и бисквитки на трети страни с едновременното приемане на бисквитки, използвани пряко от администратора (в зависимост от избраните настройки на уеб браузера).

8.ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТОРА

8.1.По всяко време има възможност за директна връзка с администратора, като се изпрати писмено съобщение или имейл до адреса, посочен в началото на политиката, или по телефона или по имейл на телефонния номер или имейл адрес, посочени в началото на политиката.

8.2.Администраторът съхранява кореспонденцията за статистически цели и за максимално добър и бърз отговор на въпросите, както и в обхвата на уреждането на жалби и решения, взети въз основа на информация за административна намеса в съответния профил. Събраните по този начин адреси и данни няма да се използват за комуникацията за цели различни от изпълнението на искането.

8.3.При контакт с администратора с цел изпълнение на определени действия, той може отново да попита лицето относно прехвърлянето на данни, включително на лични, напр.
 
име, фамилия, имейл адрес и др., за да потвърди неговата идентичност, да отговори и да изпълни исканото действие. Предоставянето на тези данни не е задължително, но може да бъде необходимо за изпълнение на действията или за получаване на информация в интерес на въпросното лице.

9.СИГУРНОСТ

9.1.Вземайки предвид нивото на техническо развитие, разходите за внедряване и естеството, обхвата, контекста и целта на обработването, както и риска от нарушаване на индивидуалните права или свободи с различна вероятност за поява и заплаха, администраторът предприема необходими технически и организационни мерки, за да гарантира, че обработването на личните данни е адекватно на заплахите и категориите за защита на данните, в частност че защитава данните от достъп на неоторизирани лица, отнемането им от неоторизирани лица, обработване в нарушение на действащото право и промени, загуба, повреда или унищожение. Предоставянето на външни лица на информация за техническите и организационни мерки за защита на обработването може да навреди на тяхната ефективност, като застраши правилната защита на личните данни.

Администраторът прилага следните технически мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп и модификация на изпратените по електронен път лични данни:

a.Защита на личните данни от неоторизиран достъп.

b.SSL сертификат на уебстраниците, където се предоставят лични данни.

c.Криптиране на данните за оторизация на лицата, които използват функциите на уебстраницата.

d.Достъп до профила само след въвеждане на индивидуално потребителско име и парола.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1.Уебстраницата може да съдържа връзки към други уебстраници. Администраторът Ви приканва да прочетете условията и политиките за защита на личните данни на другите уебстраници. Тази политика се прилага само до посочените действия на администратора.

Администраторът си запазва правото в бъдеще да променя политиката, което, между другото, може да се наложи по следните важни причини:

a.Промяна в обвързващите разпоредби, в частност за защита на личните данни, телекомуникационни закони, електронни услуги и регулиране на потребителските права, което засяга правата и задълженията на администратора или правата и задълженията на субекта на данни;

b.Развитие на функции или електронни услуги в резултат на напредъка на Интернет технологията, включително прилагане/въвеждане на нови технологични или технически решения, които засягат обхвата на политиката.
 
10.2.При всички случаи администраторът е длъжен да предостави информация за промените в политиката на уебстраницата и в приложението. С всяка промяна новата версия на политиката ще се появява с нова дата.

10.3.При съмнение или противоречие между политиката и съгласието, дадено от определено лице, или предоставена от администратора информация в информационните клаузи по време на събирането на лични данни (напр. в регистрационния формуляр на уебстраницата), независимо от разпоредбите на политиката, основание за предприемане и определяне от администратора на обхвата на дейностите винаги са доброволните съгласия или правните разпоредби. Информацията кои субекти на данни са засегнати се предоставя в упоменатите по-горе информационни клаузи. Все пак, този документ има общ, информативен характер (той не е договор или правилник).

10.4.Тази версия на политиката влиза в сила от 25.06.2018.