CCC
Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Избран магзин
CCC

Правила при връщане на стоки в CCC Обувки България ЕООД

Правила за връщане на стоки в CCC S.A.


I. Съгласно описаните по-долу условия CCC S.A. позволява на клиентите си, без причина, да връщат нови и неизползвани продукти, закупени от магазините ССС, като се включва целия асортимент без козметика, аксесоари и грижа за обувките (наричани по-нататък "Стоки').

1. Клиент, който не е член на CCC Club, може да върне стоките, в който и да е магазин ССС в страната, в срок от седем календарни дни, считано от следващия ден след закупуването им.

2. Клиент, който е член на CCC Club, и е регистрирал покупката в своята членска карта, може да върне стоките, в който и да е магазин ССС в страната, в срок от тридесет календарни дни, считано от следващия ден след закупуването им.

3. Стоките трябва да бъдат върнати в оригиналната и неповредена опаковка.

4. При връщането на стоките клиентът трябва да представи доказателство за покупката (оригинална касова бележка или фактура с ДДС). Ако стоката се връща от клиент, който е член на CCC Club и чиято покупка е регистрирана в членската му карта ( до 30 дни след покупката), касова бележка не е необходима

5. Връщането на стоките трябва да се удостовери с подписа на клиента и на служителя, който извършва връщането на документа под формата на възстановяване на суми по касовата бележка или по фактурата.
6. Не могат да се връщат стоки по време на еднократни промоционални кампании.

7. Могат да се връщат или сменят само стоки, които са платени с платежна карта заедно с деривативни методи, които се приемат от платежни терминали (мобилен телефон, Blik и др.) и в брой.

8. Стоките, закупени по време на промоционална кампания (брошура, CCC Club и други), и заменени след нейното приключване, се предлагат на редовна цена (отстъпката не се рекалкулира, а разликата в цената трябва да се плати отделно).
9. Когато се заменят закупени стоки с карта или ваучер за отстъпка за различен размер/модел, отстъпката не се рекалкулира. Отстъпката е еднократна. Изключение се прави за същия модел и цвят за различен размер – в този случай отстъпката се рекалкулира.

10. При връщане на стоки клиентът получава в брой сумата, посочена в документа за продажбата (касова бележка или фактура). При плащане с деривативни безкасови методи (мобилен телефон, Blik и други) сумите се възстановяват в брой.

II. Преди да вземат решение за връщане на стоките, служителите на CCC S.A. имат право да проверят изпълнението на условията, описани в т. 1-5 по-горе.

III. Точка I.4 по-горе се прилага за връщане на стоки, за които е установено, че не съответстват на договора.

IV. Правилата могат да бъдат променени по всяко време, без да се посочва причина.