CCC
Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Odabrana poslovnica
CCC

PRAVILNIK PROGRAMA LOJALNOSTI CCC KLUB

PRAVILNIK PROGRAMA LOJALNOSTI CCC KLUB


Dragi klijente,

zahvaljujemo na interesu iskazanom za naš klub. Možete nam se pridružiti u bilo kojem trenutku

putem naše mrežne stranice ili u našim prodavaonicama (ne zaboravite da morate imati navršenih 16

godina). Potvrda članstva bit će kartica koja će Vam omogućiti uživanje u prednostima članstva u

klubu.

Osnovna je pretpostavka usmjerenost na Vas kao člana kluba – ako imate 18 godina, upoznajemo se

s Vašim interesima, naprimjer putem povijesti kupovine ili omiljenih modela obuće, što nam

omogućuje da bolje razumijemo Vaše navike i očekivanja, a zatim da prilagodimo svoju ponudu Vašim

potrebama.

Kao punoljetan član kluba imat ćete pristup namjenskim, prilagođenim akcijama, o kojima ćemo Vas

obavještavati npr. e-poštom ili SMS porukom. Ako imate navršenih 16 godina, a još niste punoljetni,

možete koristiti CCC Klub u ograničenoj mjeri i dobivati informacije samo o općim akcijama

namijenjenim svim našim klijentima (nećemo analizirati Vaše interese kako bismo im prilagodili svoje

ponude). CCC Klub počet će Vam u potpunosti donositi prednosti, uključujući one osnovane na

profiliranju, kada navršite 18 godina. Naravno, u bilo kojem trenutku možete prestati biti član kluba (u

tom ćemo slučaju izbrisati Vaše osobne podatke).

U nastavku ćemo detaljno opisati pravila funkcioniranja kluba. Informacije koje pružamo mogu Vam se

činiti vrlo detaljne, ali zakon to zahtijeva od nas – pokušali smo pojednostaviti jezik što je više moguće,

ali ako imate bilo kakvih pitanja, naravno da ćemo rado odgovoriti na njih.


Čl. 1. Predmet Pravilnika i pretpostavke CCC Kluba


1. Sljedeći dokument određuje:

a. pravila funkcioniranja CCC Kluba

b. uvjeti članstva u CCC Klubu, uključujući prava i obveze organizatora i članova kluba;

c. prednosti koje se nude članovima kluba, kao što pokloni ili akcije;

d. pravila komunikacije.


2. CCC Klub ima za cilj promoviranje i reklamiranje organizatora, uključujući stalno prilagođavanje

individualnim potrebama članovima Kluba, npr. na temelju analize koliko često punoljetni članovi

kluba posjećuju mrežnu stranicu ili kakve proizvode kupuju u organizatorovim stacionarnim

prodavaonicama. Što češće punoljetni članovi Kluba koriste usluge organizatora i kupuju

njegove proizvode, to će bolje on moći pripremati akcije i iznenađenja za te članove Kluba.

Organizator je spriječen to činiti u slučaju nesudjelovanja u CCC Klubu ili kad član Kluba nema

navršenih 18 godina.


3. U okviru CCC Kluba organizator stvara profile punoljetnih članova Kluba – analizira i predviđa

njihove osobne preferencije, što im omogućuje korištenje prednosti koje nisu dostupne drugim

klijentima organizatora, npr. namjenske akcije, pokloni ili poruke u okviru komunikacije.

Stvaranje profila odraslog člana Kluba nužno je za tu svrhu – bez razvijanja profila takvog člana,

organizator ne bi bio u stanju upoznati njegove potrebe i ukuse, a taj član Kluba ne bi mogao

koristiti CCC Klub.


4. CCC Klub namijenjen je svakoj osobi starijoj od 16 godina koju zanima članstvo u njemu

(pristup CCC Klubu nije ograničen).


Čl. 2. Definicije


Svi izrazi pisani velikim slovima upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja, osim ako iz

konteksta njihove upotrebe proizlazi drugačije:

1. CCC Klub – program lojalnosti organizatora, čije se specifičnosti i pravila propisuju Pravilnikom.

Organizator organizira CCC Klub i upravlja njime radi svojeg promoviranja i reklamiranja. Cilj

CCC Kluba jest promoviranje i reklamiranje organizatora, uključujući povećanje njegove

popularnosti te poticanje na kupovinu njegovih proizvoda i korištenje njegovih usluga. Nijedna

akcija ni druge posebne ponude ne mogu se kombinirati, osim ako nije drugačije određeno u

pravilniku koji se odnosi na pojedinu akciju ili drugu posebnu ponudu cijene ili proizvoda.

2. Osobni podaci – informacije o identificiranoj fizičkoj osobi ili fizičkoj osobi koja se može

identificirati.

3. Pristupnica – obrazac koji ispunjava osoba koja se učlanjuje u CCC Klub, a koji sadržava

njezine osobne podatke.

4. Kartica – kartica označena individualnim brojem koju organizator izdaje bez naknade članovima

Kluba, potvrđuje pristupanje člana Kluba u CCC Klub i omogućuje korištenje pogodnostima

Kluba. Kartica nije ni kreditna kartica, kartica za podizanje gotovine na bankomatima niti platna

kartica. U okviru razvoja funkcionalnosti CCC Kluba organizator može, kako bi članovima Kluba

izašao u susret, izdati posebnu karticu u elektroničkom obliku.

5. Član Kluba – fizička osoba koja je navršila 16 godina i koja je, na način opisan u ovom

Pravilniku, pristupila CCC Klubu, na temelju pravilno ispunjene pristupnice te koja obavlja s

poduzetnikom pravne radnje koje nisu izravno vezane za njezinu poslovnu ili stručnu djelatnost

(potrošač).

6. Komunikacija – usluga, uključujući uslugu pruženu elektroničkim putem, nužan element CCC

Kluba; komunikaciju s članovima Kluba organizator ostvaruje elektroničkim putem, osobito u

obliku e-poruka, SMS poruka slanih na broj telefona koji je naveo član Kluba ili poštanskim

putem, a odnosi se na CCC Klub, posebice na akcije i ponude u vezi s organizatorovim

proizvodima i uslugama, uključujući namjenske usluge isključivo za članove Kluba. U okviru

razvoja funkcionalnosti CCC Kluba organizator može obavljati komunikaciju putem drugih

kanala.

7. Račun – usluga koja se pruža elektroničkim putem, skup resursa u organizatorovu

teleinformatičkom sustavu, koja omogućuje članovima Kluba korištenje dodatnih funkcionalnosti

/ usluga. Član Kluba prijavljuje se na svoj Račun nakon sklapanja Ugovora na način naveden u

obrascu za prijavu. Račun omogućuje, prije svega, uređivanje i pohranjivanje podataka o

osobnim podacima člana Kluba i pristup Pravilniku. Prijava na Račun zahtijeva samo ograničeni

broj znamenki - da biste mogli otkriti i ispraviti eventualne pogreške. Ovisno o odluci člana

Kluba i prihvaćanju posebnih pravilnika, Račun može biti i dio šire pruženih elektroničkih usluga,

koje koristi član Kluba.

8. Organizator – tvrtka CCC Hrvatska d.o.o. , sa sjedištem Zagrebu, ul. Roberta Frangeša

Mihanovića 9, 10000 Zagreb , upisana u registar poduzetnika koji vodi Trgovački sud u

Zagrebu, MBS broj 080849507, MB 4038711, OIB 62514668675, temeljni kapital 5.342.200,00

kn, uplaćen u cijelosti, telefonski broj + 385 (1) 3895 311 (plaćanje kao za standardni poziv -

prema cjeniku određenog operatera).

9. Poklon – korist u naturi koju odredi organizator, odobrena članu Kluba na temelju posebnih

pravila / pravilnika koje odredi organizator, u cilju promoviranja i reklamiranja organizatora,

uključujući njegove proizvode i usluge te CCC Klub.

10. Akcija – posebni uvjeti za prodaju organizatorovih proizvoda u određenom razdoblju

namijenjeni članovima Kluba (npr. popusti, sniženja, rabati, bonovi, sniženje cijena) uređeni u

posebnim pravilima / pravilnicima za akcije, koji se mogu koristiti na način utvrđenim u njima.

11. Pravilnik / Ugovor – ovaj dokument koji određuje pravila i specifičnosti CCC Kluba i pravila

pružanja i korištenja usluga koje pruža organizator putem mrežne stranice. Pravilnik određuje

prava i obveze člana Kluba i organizatora. U okviru usluga pruženih elektroničkim putem ovaj

Pravilnik jest pravilnik propisan čl. 8. poljskog Zakona o pružanju elektroničkih usluga od 18.

srpnja 2002. (Dz. U. iz 2002. godine, broj 144., alineja 1204., s kasnijim izmjenama).

12. Mrežna stranica – Organizatorova mrežna stranica dostupna na adresi www.ccc.eu.

13. Tehnički zahtjevi – minimalni tehnički uvjeti čije je ispunjenje nužno za suradnju s

teleinformatičkim sustavom kojim se koristi organizator, uključujući ispunjavanje on-line

Pristupnice i korištenje Računa, odnosno: (1) računalo, laptop ili drugi multimedijski uređaj s

pristupom Internetu, u slučaju mobilnih aplikacija – mobilni uređaj; (2) pristup elektroničkoj pošti;

(3) internetski pretraživač: Mozilla Firefox verzija 17.0 ili novija ili Internet Explorer verzija 10.0

ili novija, Opera verzija 12.0 ili novija, Google Chrome verzija 23.0. ili novija, Safari verzija 5.0 ili

novija; (4) preporučena minimalna razlučivost zaslona: 1024x768; (5) uključenje u internetskom

pretraživaču mogućnosti zapisivanja kolačića i korištenja Javascripta. Da bi se Ugovor sklopio

putem mrežne stranice, član Kluba mora imati valjanu / aktivnu e-adresu, kao i, u određenim

slučajevima, tipkovnicu ili drugi pokazivački uređaj koji omogućuje ispravno ispunjavanje

elektroničkih obrazaca.


Čl. 3. Opće odredbe


1. U svezi s članstvom u CCC Klubu, organizator će (sljedeći su elementi nužni za funkcioniranje

CCC Kluba):

a. analizirati i predviđati aspekte vezane uz ponašanje i osobne preferencije punoljetnih

članova Kluba, među njima i na automatizirani način, kako bi se stvorili profili tih članova

Kluba, namjenske ponude i akcije;

b. organizirati akcije i, ovisno o svojoj odluci, davati članu Kluba poklone;

c. slati članu Kluba poruke u okviru komunikacije.

2. CCC Klub organiziran je na području Republike Poljske.

3. Sudjelovanje člana Kluba u CCC Klubu besplatno je i dobrovoljno.

4. Član Kluba može se učlaniti u CCC Klub u bilo kojem trenutku njegova trajanja.

5. Prava koja proizlaze iz članstva u CCC Klubu ne mogu se prenijeti na treću osobu.

6. Član Kluba obavezan je sudjelovati u CCC Klubu na način koji je u skladu s odredbama

primjenjivoga zakona, odredbama Pravilnika, kao i običajima i pravilima društvenog suživota koji

su usvojeni na tom području. Član Kluba posebno je obavezan:

a. navesti u Pristupnici samo istinite, aktualne i sve potrebne podatke za člana Kluba;

b. bez odgode obavijestiti organizatora o svakoj promjeni svojih osobnih podataka

navedenih u Pristupnici;

c. čuvati broj kartice strogo povjerljivo (ne otkrivati ga bilo kojim trećim osobama);

d. koristiti usluge i funkcionalnosti CCC Kluba koje pruža organizator na način koji ne ometa

funkcioniranje CCC Kluba i na način koji nije neugodan za druge članove Kluba i

organizatora;

e. ne dijeliti niti proslijeđivati unutar CCC Kluba bilo koji sadržaj koji je zabranjen odredbama

primjenjivog zakona, a osobito sadržaj kojim se krše autorska prava trećih osoba ili

njihova osobna prava (zabrana stavljanja nezakonitog sadržaja);

f. ne poduzimati radnje kao što su:

- obavljanje IT djelatnosti ili bilo koje druge aktivnosti usmjerene na pribavljanje

informacija koje nisu namijenjene članu Kluba, uključujući podatke drugih članova

Kluba ili uplitanje u pravila ili tehničke aspekte funkcioniranja CCC Kluba;

- neovlaštene izmjene sadržaja koje pruža organizator.

7. Podaci o CCC Klubu koji se prezentiraju na mrežnoj stranici ili u organizatorovim stacionarnim

prodavaonicama samo su poziv na sklapanje ugovora u smislu čl. 71. poljskog Građanskog

zakonika, koji organizator upućuje klijentima, a ne ponuda u smislu odredaba poljskog

Građanskog zakonika.


Čl. 4. Sklapanje Ugovora


1. Uvjet za pristupanje CCC Klubu (sklapanje Ugovora) jest:

a. da osoba navrši 16 godina i ima ograničenu ili punu poslovnu sposobnost (Ugovor

sklopljen s osobom koja nije navršila 16 godina, a još nije punoljetna jest ugovor koji se

obično sklapa u manjim tekućim svakodnevnim stvarima);

b. popunjavanje Pristupnice na ispravan, potpun, jasan i istinit način te njezino

prosljeđivanje organizatoru (dodatno je u slučaju on-line Pristupnice potrebno kliknuti na

aktivacijski link i aktivirati račun na mrežnoj stranici);

c. da se član Kluba upozna s Pravilnikom i prihvati ga;

d. da dobije od organizatora karticu.

2. Nakon što su zajednički ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u CCC Klubu, kako je navedeno u

stavku 1. gore osoba koja se učlanjuje u CCC Klub postaje član Kluba. Nakon sklapanja

Ugovora, član Kluba može koristiti Račun.

3. Organizator može osigurati pristup različitim verzijama Pristupnice, osobito papirnatoj ili

elektroničkoj verziji (npr. za popunjavanje putem mrežne stranice).

4. U okviru razvoja funkcionalnosti CCC Kluba organizator može uvesti i druge verzije Pristupnice.


Čl. 5. Kartica


1. Kartice ostaju organizatorovo vlasništvo i izdaju se besplatno.

2. Član Kluba može imati samo jednu Karticu.

3. Karticu može koristiti samo član Kluba kojemu je izdana Kartica.

4. Uvjet za korištenje namjenskih kartica za člana Kluba pogodnosti, kao što su akcije ili dobivanje

poklona, jest prikazanje ili davanje broja Kartice organizatoru. Kartica se može koristiti svaki put

kad osoba pokaže Karticu.

5. U slučaju oštećenja, gubitka ili krađe Kartice, član Kluba treba prijaviti takav događaj

organizatoru (npr. na e-adresu klub.hr@ccc.eu , pozivom na broj + 385 (1) 555 2474 ili u

organizatorovoj stacionarnoj prodavaonici) - Članu Kluba izdat će se novi primjerak Kartice.

6. U svakom slučaju prestanka Ugovora član Kluba obavezan je uništiti ili vratiti Karticu

organizatoru.


Čl. 6. Raskid Ugovora


1. Trajanje CCC Kluba neograničeno je, ali će organizator u svakom slučaju ukloniti osobne

podatke člana Kluba nakon tri godine od posljednje aktivnosti člana Kluba u CCC Klubu, osim

ako posebne odredbe ne predviđaju drukčije. U tom razdoblju odredbe Pravilnika primjenjuju se

na odgovarajući način.

2. Organizator može u bilo kojem trenutku raskinuti Ugovor s jednomjesečnim otkaznim rokom

zbog važnih razloga, koji su (zatvoreni katalog):

a. promjena propisa u zakonu kojim se uređuje pružanje usluga od strane organizatora koji

utječe na uzajamna prava i obveze određene u ugovoru sklopljenom između člana Kluba

i organizatora ili promjena tumačenja tih propisa zakona, kao rezultat sudskih presuda,

odluka, preporuka ili smjernica relevantnih ureda ili tijela u navedenom opsegu;

b. promjena načina pružanja usluga koja je nastala isključivo zbog tehničkih ili tehnoloških

razloga;

c. promjena opsega ili pružanja usluga na koje se primjenjuju odredbe Pravilnika,

uvođenjem novih, izmjenama ili povlačenjem od strane organizatora postojećih

funkcionalnosti ili usluga koje obuhvaća Pravilnik;

d. spajanje, podjela ili transformacija organizatora ili promjena drugih identifikacijskih

podataka organizatora navedenih u ovom Pravilniku (u nužnoj mjeri za ažuriranje takvih

podataka).

3. Organizator može otkazati ugovor članu Kluba sa sedmodnevnim otkaznim rokom i / ili uskratiti

mu daljnje pravo na korištenje CCC Kluba te mu ograničiti pristup dijelu sadržaja ili cijelom

sadržaju iz članka 9. dolje zbog važnih razloga, tj. u slučaju zlonamjernog kršenja ovog

Pravilnika od strane člana Kluba, tj. u situacijama u kojima član Kluba (zatvoreni katalog) krši

odredbe čl. 3. st. 5. i 6. Pravilnika.

4. Organizator svoju izjavu u opsegu navedenom u stavku 2. ili 3., šalje na e-adresu ili zove na

broj koji je član Kluba upisao u Pristupnici.

5. U slučaju raskida Ugovora akcije vrijede tijekom razdoblja navedenog u pravilima / Pravilniku

posebno uređenim od strane organizatora, ne dulje od trajanja Ugovora.


Čl. 7. Prigovori i izvansudski načini rješavanja sporova


1. Prigovori na CCC Klub mogu se prijaviti organizatoru u bilo kojem obliku, na primjer putem epošte

na e-adresu: klub.hr@ccc.eu ili pozivom na broj: + 385 (1) 555 2474.

2. Preporučuje se da član Kluba navede u opisu prigovora informacije i okolnosti koje se odnose

na prigovor i eventualni zahtjev, kao i svoje kontaktne podatke - to će olakšati i ubrzati

rješavanje prigovora od strane organizatora. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici samo su

preporuke i ne utječu na učinkovitost prigovora podnesenih bez preporučenog opisa prigovora.

3. Organizator će rješavati prigovore člana Kluba bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od

primitka prigovora (u skladu s čl. 7a. st. 1. poljskog Zakona o pravima potrošača od 30. svibnja

2014. (Dz. U. iz 2017. alineja 683.), osim ako je drugim zakonskim odredbama ili posebnim

pravilnicima predviđeno drugačije.

4. Članstvo u CCC Klubu ne dovodi u pitanje ovlasti dodijeljene članu Kluba zakonom, uključujući,

posebice one koje proizlaze iz posjedovanja statusa potrošača u smislu čl. 221. poljskoga

Građanskog zakonika.

5. Korištenje izvansudskih načina rješavanja prigovora i traženje potraživanja dobrovoljno je.

Sljedeće su odredbe samo informacije i ne predstavljaju obvezu organizatora da koristi

izvansudske načine rješavanja sporova.

6. Pravila vođenja postupaka izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova i obveze poduzetnika

u tom opsegu određeni su odvojeno zakonom (posebice u poljskom Zakonu o izvansudskom

rješavanju potrošačkih sporova od dana 23. rujna 2016., Dz. U. iz 2016. alineja 1823.) ili u

propisima koje primjenjuju relevantni subjekti u opsegu rješavanja potrošačkih sporova.

Detaljne informacije o mogućnostima da član Kluba koji je potrošač koristi izvansudske načine

rješavanja prigovora i traženje potraživanja te pravila pristupa tim postupcima mogu biti

dostupne u sjedištima i na mrežnim stranicama potrošačkih pravobranitelja za zajednicu općina

ili grad, društvenih organizacija koje imaju statutom predviđenu zadaću zaštite potrošača,

vojvodskih inspektorata tržišne inspekcije, posebno također na mrežnoj stranici Ureda za zaštitu

tržišnog natjecanja i potrošača.

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Predsjednik Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača vodi javni registar osoba ovlaštenih

za provođenje postupka izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

7. Član kluba koji je potrošač ima, naprimjer, sljedeće mogućnosti korištenja izvansudskih načina

rješavanja prigovora i traženja potraživanja:

a. Član kluba ima pravo podnijeti stalnom mirovnom potrošačkom sudu, koji se spominje u

čl. 37. poljskog Zakona o tržišnoj inspekciji od dana 15. prosinca 2000. (Dz. U. iz 2001.,

br. 4., alineja 25. s izmjenama) zahtjev za rješavanje spora koji proizlazi iz sklopljenog

ugovora.

b. Član kluba ima pravo podnijeti Vojvodskom tržišnom inspektoru, sukladno čl. 36. poljskog

Zakona o tržišnoj inspekciji od dana 15. prosinca 2000. (Dz. U. iz 2001., br. 4., alineja 25.

s izmjenama) zahtjev za pokretanje postupka mirenja u predmetu izvansudskog

rješavanje spora između člana Kluba i organizatora.

c. Član kluba može dobiti besplatnu pomoć u rješavanju spora između člana Kluba i

organizatora, koristeći i besplatnu pomoć potrošačkog pravobranitelja za zajednicu

općina ili grad ili društvene organizacije koje imaju statutom predviđenu zadaću zaštite

potrošača (između ostalog: Potrošačka federacija, Udruga poljskih potrošača).

d. Član kluba može podnijeti pritužbu putem internetske platforme za ORS:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma za ORS ujedno je i izvor informacija o

oblicima izvansudskog rješavanja sporova koji mogu nastati između poduzetnika i

potrošača.


Čl. 8. Osobni podaci


1. Izvršitelj osobnih podataka člana Kluba jest organizator.

2. Osobni podaci člana Kluba navedeni u Pristupnici, podaci dobiveni na temelju aktivnosti

punoljetnog člana Kluba na Internetu, putem mobilnih aplikacija i u organizatorovim

stacionarnim prodavaonicama ili CCC grupe, podaci o obavljenim kupovinama s korištenjem

Kartice (uključujući broj Kartice, datum i mjesto kupovine, predmet kupovine, plaćenu cijenu i

način obračuna kupovine), podaci o lokalizaciji (uz dodatnu suglasnost, koju se može opozvati u

svakom trenutku putem postavki uređaja člana Kluba) bit će obrađeni od strane organizatora,

kako bi se sklopio i proveo Ugovor, a posebno za:

a. registraciju članova kluba, izdavanje Kartica, primanje i rješavanje prigovora;

b. predstavljanje reklama, ponuda i akcija koje se odnose na proizvode ili usluge

organizatora;

c. procjenu i analizu aktivnosti i informacija o punoljetnom članu Kluba, uključujući i

automatiziranu obradu osobnih podataka (profiliranje), tržišne i statističke analize;

d. odobravanje, davanje, dodjeljivanje i provedbu ponuda, akcija, poklona ili reklamnoga

sadržaja koji se odnosi na proizvode ili usluge organizatora, namijenjenih punoljetnom

članu Kluba te prilagođenih njegovim preferencijama (profiliranje), uključujući i one koje

su rezultat automatiziranog odlučivanja.

3. Profiliranje uključuje povezivanje izabranih osobnih podataka s aktivnošću punoljetnog člana

Kluba, npr. na Internetu, u mobilnoj aplikaciji, u organizatorovim stacionarnim prodavaonicama

te podataka o lokalizaciji (ako član Kluba pristane na geolokalizaciju). Te su radnje nužne za

realizaciju Ugovora i:

a. omogućit će organizatoru da bolje razumije navike i očekivanja punoljetnog člana Kluba

te da ponuda organizatora, kao i CCC Klub, postanu učinkovitiji i prilagođeniji potrebama

tog člana Kluba, a članu Kluba koji je navršio 18 godina omogućit će korištenje

namjenskih ponuda, akcija i poklona;

b. presudne su za provedbu CCC Kluba, koji je usmjeren individualnim potrebama članova

Kluba.

4. Član Kluba ima pravo podnijeti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka i pravo na

pristup svojim osobnim podacima te tražiti njihovo ispravljanje, brisanje, ograničenje obrade i

prijenos podataka.


Čl. 9. Intelektualno vlasništvo


Isključiva prava na sve elemente, uključujući djela u smislu poljskog Zakona o autorskom pravu

i srodnim pravima od 4. veljače 1994. (Dz. U. iz 2017., alineja 880. s kasnijim izmjenama), koji

je organizator stavio na raspolaganje, osobito na autorska prava, ima organizator ili subjekti s

kojima je organizator zaključio relevantne ugovore. Član Kluba ima pravo koristiti gore navedeni

sadržaj besplatno samo za osobnu upotrebu i isključivo za korištenje prednosti koje daje CCC

Klub diljem svijeta za vrijeme trajanja Ugovora. Korištenje gore navedenog sadržaja u drugom

opsegu dopušteno je samo na temelju izričite prethodne suglasnosti, koju je dao za to ovlašten

subjekt, u pisanom obliku, pod prijetnjom ništavnosti.


Čl. 10. Promjena Pravilnika


1. Organizator može promijeniti Pravilnik u slučaju da se pojavi barem jedan od sljedećih važnih

razloga (zatvoreni katalog):

a. promjena propisa u zakonu kojim se uređuje pružanje usluga od strane organizatora koja

utječe na uzajamna prava i obveze određene u Ugovoru ili promjena tumačenja gore

navedenih zakonskih propisa, kao rezultat sudskih presuda, odluka, preporuka ili

smjernica ureda ili tijela relevantnih u navedenom opsegu;

b. promjena načina pružanja usluga koja je nastala isključivo zbog tehničkih ili tehnoloških

razloga;

c. promjena opsega ili pružanja usluga na koje se primjenjuju odredbe Pravilnika,

uvođenjem novih, izmjenama ili povlačenjem od strane organizatora postojećih

funkcionalnosti ili usluga obuhvaćenih Pravilnikom;

d. spajanje, podjela ili transformacija organizatora ili promjena drugih identifikacijskih

podataka organizatora navedenih u ovom Pravilniku (u nužnoj mjeri za ažuriranje takvih

podataka).

2. U slučaju promjena u Pravilniku organizator će objaviti pročišćeni tekst Pravilnika na mrežnoj

stranici te u organizatorovim stacionarnim prodavaonicama te će obavijestiti člana Kluba o

promjenama Pravilnika putem poruke poslane na e-adresu ili na telefonski broj koji je naveo

član Kluba, što stranke smatraju uvođenjem informacija o promjeni putem elektroničke

komunikacije na način da se klijent može upoznati sa njegovim sadržajem.

3. Promjena Pravilnika stupa na snagu nakon proteka 14 dana od datuma slanja obavijesti o

promjeni. Član Kluba ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana od dana kada

je obaviješten o promjeni Pravilnika. To ne utječe na prava člana Kluba da prestane biti član

CCC Kluba u bilo koje vrijeme i bez navođenja razloga. Promjena Pravilnika ne utječe na

poklone koji se daju članu Kluba ili akcije ponuđene prije promjene Pravilnika.


Čl. 11. Jednostrani raskid / odstupanje od Ugovora


1. Član Kluba može raskinuti članstvo u CCC Klubu u svakom trenutku podnoseći izjavu u bilo

kojem obliku, npr. e-poštom na e-adresu: klub.hr@ccc.eu ili pozivom na broj: + 385 (1) 555

2474.

2. Bez obzira na pravo na raskid članstva u CCC Klubu u bilo kojem trenutku, zbog odredaba

poljskog Zakona o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. (Dz. U. iz 2014., alineja. 827. s

kasnijim izmjenama), član Kluba koji je sklopio Ugovor na daljinu (tj. ispunjavanjem on-line

Pristupnice), može ga jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od njegova sklapanja bez

navođenja razloga i bez snošenja bilo kakvih troškova osim onih predviđenih zakonom. Kako bi

se poštovao rok, član Kluba mora predati izjavu organizatoru prije isteka roka. Član Kluba može

podnijeti bilo kakvu nedvosmislenu izjavu u kojoj će obavijestiti o raskidu Ugovora. Kako bi se

poštovao rok, dovoljno je poslati izjavu prije isteka roka. Izjava o raskidu Ugovora može se

podnijeti, naprimjer:

a. e-poštom na e-adresu: klub.hr@ccc.eu ;

b. koristeći obrazac za jednostrani raskid ugovora, koji je privitak br. 1 ovom Pravilniku.


Čl. 12. Završne odredbe


1. Pravilnik je na snazi od dana: 25.05.2018.

2. Puni sadržaj Pravilnika dostupan je na mrežnoj stranici www.ccc.eu , gdje ga članovi Kluba

mogu pregledavati u bilo koje vrijeme i ispisati ga, te u organizatorovim stacionarnim

prodavaonicama.

3. Organizator sklapa ugovor na poljskom jeziku. Čuvanje, sigurnost i pristup bitnim odredbama

sklopljenog Ugovora putem mrežne stranice odvija se slanjem e-poruka na e-adresu koju je

naveo član Kluba.

4. Organizator osigurava tehničke i organizacijske mjere primjerene stupnju prijetnje sigurnosti

pružanja funkcionalnosti ili usluga putem mrežne stranice. Korištenje mrežne stranice povezano

je s tipičnim prijetnjama koje se odnose na prijenos podataka preko Interneta, kao što je njihovo

širenje, gubitak ili dobivanje pristupa njima od strane neovlaštenih osoba.

5. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, primjenjuju se opće primjenjive odredbe

poljskog zakona.

6. Odabir poljskog zakona na temelju Pravilnika ne uskraćuje članu Kluba koji je potrošač zaštitu

koju mu pružaju odredbe koje se ne mogu isključiti ugovorom između organizatora i člana

Kluba, na temelju zakona, u skladu s odgovarajućim propisima koji bi se primjenjivali u slučaju

nedostatka izbora.

Privitak br. 1 – Primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora

(ovaj obrazac treba popuniti i vratiti samo ako želite jednostrano raskinuti ugovor)

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

(ovaj obrazac treba popuniti i vratiti samo ako želite jednostrano raskinuti ugovor)

- Primatelj:

CCC Hrvatska d.o.o.

ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9

10000 Zagreb

- Ja / Mi (*) obavještavam / obavještavamo (*) o svojem / našem jednostranom raskidu

kupoprodajnog ugovora sljedećih predmeta (*) ugovora o isporuci sljedećih predmeta (*)

ugovora o djelu koji se sastoji od izvršenja sljedećih stvari (*) / ugovora o pružanju sljedeće

usluge *)

- Datum sklapanja ugovora(*)/primitka(*)

- Ime i prezime potrošača

- Adresa potrošača

- Potpis potrošača (samo ako se obrazac šalje u papirnatom obliku)

- Datum

(*) Nepotrebno precrtati