CCC
Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Odabrana prodavnica
CCC

Polisa privatnosti

Polisa privatnosti


Šta su „kolačići“?

„Kolačiće“ treba razumeti kao IT podake, tačnije tekstualne fajlove, sačuvane na krajnjim uređajima korisnika (računarima, telefonima, itd.) koji su namenjeni korišćenju na vebsajtovima. Ovi fajlovi omogućuju prepoznavanje korisnikovog uređaja i pravilno prikažu vebsajt prilagođen onome što zasebni korisnici vole. „Kolačići“ obično sadrže ime vebsajta sa kog potiču, njihove vreme čuvanja na krajnjem uređaju i jedinstven broj.

Za šta koristimo „kolačiće“?

Kolačići se nalaze u HTTP protokolu, koji se koristi za komunikaciju između Internet servera i pretraživača. Sastoji se od: ključa koji određuje ime, vrednost i vreme pre nego što pretraživač obriše kolačić. Njihove funkcije su uglavnom standardne prema podešavanjima dobijenim iz pretraživača. Kolačići se koriste da bi se olakšala upotreba vebsajta i prilagođavanje njegovog sadržaja, uključujući naše ponude,  onome što korisnici vole i da bi se povećala upotrebljivost i personalizacija sadržaja vebsajta.

Koje „kolačiće“ mi koristimo?

Postoje dve vrste „kolačića“ – kolačići „sesije“ i „trajni“. Prvi su privremene datoteke koje ostaju na korisnikovom uređaju dok se on ne odjavi sa vebsajta ili isključi softver (pretraživać) – a zatim se automatski uklanjaju sa korisnikovog uređaja. „Trajne“ datoteke ostaju na korisnikovom uređaju onoliko vremena koliko je određeno u parametrima datoteke „kolačića“ ili dok ih korisnik ručno ne ukloni. „Kolačići“ koje koriste partneri rukovodioca vebsajta su podložni njihovoj polisi privatnosti.

Kolačići koje mi koristimo su prvenstveno dizajnirani da olakšaju korišćenje našeg vebsajta, na primer tako što će „zapamtiti“ informacije koje jednom dobiju, tako da korisnik ne mora da ih unosi svaki put. Takođe koristimo kolačiće koji vam omogućuju da prilagodite sadržaj koji se prikazuje na Internetu onome što vi volite (kao što su reklame ili slike).

Privatnost i „kolačići“

Kada korisnik koristi naš sajt, mi koristimo kolačiće da identifikujemo pretraživač ili korisnikov uređaj – „kolačići“ sakupljaju razne vrste informacija, koje u principu ne čine lične podatke (ne dozvoljavaju identifikaciju korisnika). Ipak, neke informacije, u zavisnosti od njihovog sadržaja i upotrebe,  mogu se povezati sa određenom osobom (npr. naši odrasli Članovi Kluba ili Korisnik koji napravi svoj nalog na našem vebsajtu), i tako se mogu smatrati kao lični podaci. Zbog polise kompanije CCC, podaci su šifrovani, što onemogućava neovlašćenim licima da im pristupe.

Profilisanje

Korišćenjem tehnologije kolačića na našem vebsajtu, možemo da saznamo šta korisnici vole – na primer, tako što analiziramo koliko često posećuju naš vebsajt, ili koje proizvode najviše gledaju. Analiza ponašanja na internetu nam pomaže da bolje razumemo navike i očekivanja korisnika i da se prilagodimo njihovim potrebama i interesovanjima. Zahvaljujući ovoj tehnologiju, korisnicima možemo da prikažemo reklamu koja je prilagođena tome (na primer, reklama koja je rezultat nedavne recenzije koja je obuhvatala samo obuću u kategoriji „obuća“) a iz drugih dostupnih ponuda, uglavnom da prikažemo one koje najviše odgovaraju potrebama korisnika.

Korisnikovo odbijanje da kolačići prikazuju reklame prilagođene njegovim interesovanjima ne znači da on neće dobiti isti broj reklama tokom korišćenja našeg ili drugih vebsajtova – u ovom slučaju, korisnik će i dalje dobijati isti broj reklama, ali one neće biti vezane za njegovu trenutnu aktivnost.

Pristup informacijama o aktivnostima korisnika na Internetu  uz pomoć kolačića nam takođe omogućava da sprovodimo tržišne i statističke analize. Informacije koje se sakupe i čuvaju u kolačićima mogu biti sačuvane na kraju procesa pretrage, što omogućuje, na primer, da ih koristimo tokom sledećih poseta tog korisnika.

Remarketing

Na osnovu kolačića, mi koristimo tehnologiju koja nam omogućava da dopremo do korisnika koji su ranije posetili naš vebsajt kada posete druge vebsajtove, uključujući one koji pripadaju licima koja sarađuju sa našim partnerima.

Nepovezanost između reklame prikazane korisniku i njegovih interesovanja i potreba ga može ometati. Zbog toga, mi verujemo da je privlačnije i praktičnije za korisnika da dobije poruku koja odgovara njegovim interesovanjima i potrebama koje su identifikovane kao rezultat analize njegovog prethodnog ponašanja baziranoj na tehnologiji kolačića. Stoga, mi smo zainteresovani u praćenje reklamnog sadržaja za korisnika koristeći različite vebsajtove da bismo pružili reklamni sadržaj prilagođen njegovoj ranijoj aktivnosti na Internetu.

Kolačići trećih lica

Kolačići koje mi koristimo su prvenstveno namenjeni optimizaciji korisničke usluge dok koriste naš vebsajt. Međutim, mi sarađujemo sa drugim kompanijama u okviru njihove (reklamne) aktivnosti – zbog ove saradnje, pretraživači ili drugi softver instaliran na računari ili nekom drugom korisnikovom uređaju takođe čuva kolačiće lica koja sprovode takve marketinške aktivnosti. Možete pročitati listu naših pouzdanih partnera u tački 8.14 ispod. Kolačići poslati od ovih lica treba da poboljšaju efikasnost prikazivanja reklama korisniku koje odgovaraju njegovim onlajn aktivnostima – treća lica pružaju reklamni sadržaj korisnicima.

Stoga, tokom posete našem vebsajtu, kolačići naših partnera se takođe čuvaju u vašem računaru ili drugom uređaju. Na ovaj način, na primer, se sakupljaju informacije o pregledanim i kupljenim proizvodima.

Uklanjanje / blokiranje „kolačića“

Zapamtite da možete da upravljate korišćenjem kolačića preko vašeg pretraživača.

Po podrazumevanim podešavanjima, Internet pretraživači ili drugi softver instaliran na računaru ili drugom korisnikovom uređaju koji je povezan na mrežu omogućava uključivanje posebnih vrsta „kolačića“ na tom uređaju. Ova podešavanja se mogu izmeniti tako da blokiraju korišćenje „kolačića“ u podešavanjima pretraživača ili da obaveste svaki transfer na korisnikov uređaj. Na ovaj način, saglasnost koja je izražena za korišćenje ove tehnologije može bilo kada biti modifikovana ili ukinuta (blokiranje budućeg čuvanja kolačića).

Takođe je moguće blokirati kolačiće trećih lica koji se prihvataju istovremeno sa „kolačićima“ koje direktno koristi CCC.

Detaljne informacije o mogućnostima i načinima upravljanja „kolačićima“ su dostupne u podešavanjima softvera (pretraživača).

Ograničavanje upotrebe kolačića može uticati na neke funkcionalnosti koje su dostupne na vebsajtu.

Molimo vas da obratite pažnju da se blokiranje kolačića primenjuje samo na jedan određeni pretraživač. To znači da ćete morati da uradite isto za bilo koji drugi pretraživač koji koristite na istom ili nekom drugom uređaju.


POLISA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆI CCC GRUPE1. OPŠTE ODREDBE


1.1. Ova polisa privatnosti Vebsajta, Aplikacije (mobilne aplikacije) i CCC Kluba (u daljem tekstu: „Polisa“) je za informativne svrhe, što znači da nije izvor obaveza za Korisnike Vebsajta ili Aplikacije, Člana ili Davaoca Licence (u okviru značenja u tački 1.7 ispod.) Ova polisa takođe nije izvor Korisnikovih obaveza.

1.2. Informacije sadržane u Polisi su opšte. Detaljne informacije u vezi sa obradom određenih ličnih podataka su dostupne svaki put u sadržaju informacione klauze postavljene na vidljivo i lako dostupno mesto tokom njihovog sakupljanja. Ovo se, naime, primenjuje na informacije o svrsi i zakonskoj osnovi o obradi ličnih podataka, vremenu njihovog čuvanja i primaocima kojima su poslati.

1.3. Administrator ličnih podataka:

- sakupljenih preko Vebsajta, Aplikacije (uključujući korišćenje kolačića), ili drugih komunikacionih kanala sa Korisnikom ili Članom Kluba;

- sakupljenih preko Prijavnog formulara za CCC Klub i drugih podataka sakupljenih u vezi sa članstvom u CCC Klubu, uključujući podatke o transakcijama koje su obavljene putem Kartice;

- dobijenih na osnovu aktivnosti Korisnika ili Člana na Internetu, u mobilnim aplikacijama ili u oflajn prodavnicama CCC Grupe;

- dobijenih od Davaoca licence kao deo saradnje pod uslovima opisanim u Pravilima za diseminaciju #yesCCC radova, naime korišćenje vebsajtova https://www.instagram.com i https://www.facebook.com i drugih vebsajtova označenih ili dodatno označenih znakovima Instagram i Facebook proizvoda (uključujući poddomene, međunarodne verzije, alatke i verzije za mobilne telefone), ili uvođenjem u informacioni sistem preko funkcija dostupnih na vebsajtu za dodavanje slika i mišljenja;

- podataka o lokaciji;

je kompanija CCC S.A. sa sedištem u Polkovice u ul. Strefova 6, 59-101, Polkovice,  zapisan u Registar preduzetnika nacionalnog suda koji se čuva u Okružnom sudu Vroclav-Fabrična u Vroclavu, 9. Komercijalni odeljak Registra nacionalnog suda, pod brojem 0000211692, brojem u nacionalnom poslovnom registru 390716905, poreskim brojem: 692-22-00-609, sa akcijskim kapitalom od 4 116 400,00 PLN plaćenim u potpunosti (kontakt na gorepomenutim adresama, e-mail adresi: [email protected] ili na broj telefona +48 76 845 86 68 – isplata po standardnoj konekciji – prema cenovniku relevantnog operatera) – u daljem tekstu „Administrator“.

U slučaju saglasnosti, Administratora ličnih podataka Korisnika, Člana ili Davaoca licence (npr. dobijenih na osnovu Internet aktivnosti koristeći tehnologije poput kolačića) takođe mogu biti Partneri CCC naznačeni ispod u tački 8.15

1.4. Pod detaljima kontakta iz tačke 1.3 takođe možete kontaktirati Službenika za zaštitu podataka.

1.5. Lični podaci Korisnika, Člana ili Davaoca licence se obrađuju u skladu sa Pravilima Evropskog parlamenta i saveta (EU) 2016/679 datuma 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanja Direktive 95 / 46 / WE (Zvanični časopis br. 119, tačka 1) (u daljem tekstu „GDPR“) i drugim pravilima koja su trenutno na snazi, tj. tokom celog perioda obrade podataka, zakonskim odredbama o zaštiti ličnih podataka. Pod ličnim podacima se podrazumevaju sve informacije o identifikovanom fizičkom licu ili fizičkom licu koje se može identifikovati (u daljem tekstu: „Lični podaci“). Fizičko lice koje se može identifikovati je lice koj se može direktno ili indirektno identifikovati, naime na osnovu identifikatora kao što je ime, JMBG, podaci o lokaciji, internet identifikator ili jedan ili više posebnih faktora koji određuju fizički, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet fizičkog lica.

1.6. Administrator se posebno stara da zaštiti interese subjekata podataka, i posebno se stara da su podaci koje prikupi:

- obrađeni u skladu sa zakonom, na fer i transparentan način za subjekta podataka;

- sakupljeni za specifične, eksplicitne i legitimne svrhe i da se ne obrađuju dalje na način koji nije kompatibilan sa tim vrhama;

- adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno za svrhe za koje se obrađuju;

- tačni i ažurirano po potrebi;

- sačuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju subjekta podataka samo onoliko koliko je neophodno za svrhe za koje se podaci obrađuju;

- obrađivani na način koji obezbeđuje adekvatnu sigurnost Ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, odgovarajućim tehničkim i organizacionim merama.

1.7. Sve reči, fraze i skraćenice koje se pojavljuju na ovoj stranici i počinju velikim slovom (npr. Vebsajt, CCC Klub) treba razumeti u skladu sa njihovom definicijom koja se nalazi u Pravilima Vebsajta, Pravilima Programa lojalnosti CCC Kluba ili Pravilima o distribuiranju radova oznake #yesCCC (sva pravila su dostupna na Vebsajtu [https://ccc.eu/pl]. U slučaju da gorenavedeni dokumenti koriste istu reč, frazu ili skraćenicu u drugačijem smislu, odredbe ove Polise treba čitati u skladu sa definicijom koja se nalazi u Pravilima Vebsajta, Pravilima Programa lojalnosti CCC Kluba ili Pravilima o distribuiranju radova sa oznakom #yesCCC, ili ih povezati sa svim ovim značenjima zajedno, primereno kontekstu upotrebe reči, izraza ili skraćenice u Polisi.2. CILJ, ZAKONSKA OSNOVA I DOMET NABAVKE PODATAKA


2.1. Svaki put, svrha i obim podataka koje Administrator obrađuje uglavnom rezultiraju iz obima usluga koje određena osoba koristi. Na primer: (I) Administrator obrađuje različite direktorijume podataka u zavisnosti od toga da li je Korisnik takođe i član Kluba; (II) samo Lični podaci Članova se mogu obrađivati da bi mu se odobrile, prikazale ili dodelile posvećene ponude i promocije, prilagođene onome što ta osoba voli (nedostupno ljudima koji nisu članovi Kluba)

2.2. Svrha i obim podataka takođe rezultiraju iz saglasnosti Korisnika, Člana ili Davaoca licence, ili iz zakona, i dalje se određuju kao rezultat njegove/njene aktivnosti na Vebsajtu, Aplikaciji ili kao deo CCC Kluba. Na primer, ukoliko se Korisnik Vebsajta ne slaže da prima komercijalne informacije putem e-maila, Administrator neće obrađivati njegove lične podatke u ovom smislu.

2.3. Moguće svrhe Administratorove obrade Ličnih podataka su, naime:

a. zaključivanje ili implementacija datog ugovora, ili reagovanje na zahtev budućeg Korisnika, Člana Kluba ili Davaoca licence pre njegovog zaključenja;

b. prikazivanje reklama, ponudi ili promocija (popusta) Korisniku ili Članu Kluba u vezi sa proizvodima i uslugama Administratora ili lica iz CCC Grupe, namenjene svim primaocima. Lica CCC Grupe se smatraju licima svaki put kada su naznačeni u priloženoj listi lica;

c. procena i analiza aktivnosti i informacija o Korisniku, uključujući i kao deo automatske obrade Ličnih podataka (profilisanje), da bi se prikazale reklame, ponude i popusti u vezi sa proizvodima ili uslugama Administratora ili lica iz CCC Grupe, namenjenih svim primaocima, način koji je prilagođen interesovanjima Korisnika, tržišna i statistička analiza;

d. podizanje optužbi i branjenje od optužbi lica i trećih lica;

e. saglasnost sa zakonskim obavezama koje potiču iz pravila, npr. poreski i računovodski propisi;

f. održavanje korespondencije sa Korisnicima, Članovima i Davaocima licence.

2.3. U slučaju odraslih Članova, Lični podaci se takođe mogu obrađivati za sledeće svrhe:

a. prikazivanje opštih reklama, ponuda i popusta u vezi sa proizvodima i uslugama Administratora ili lica iz CCC grupe, na način koji je prilagođen interesovanjima datog Člana (profilisanje);

b. prikazivanje, stvaranje, nagrađivanje i implementacija posvećenih reklama, ponuda ili popusta (uključujući Promocije i Poklone) Članovima u vezi sa proizvodima i uslugama Administratora ili lica iz CCC grupe (nedostupno licima koja nisu Članovi Kluba), prilagođeni njihovim preferencama (profilisanje), uključujući i kao rezultat automatskog donošenja odluka.

2.3. U slučaju Davaoca licence, Lični podaci se takođe mogu obrađivati za svrhe distribucije Radova, prikazivanje slike Davaoca licence i slike trećih lica koja su ovlašćena da daju saglasnost za njenu upotrebu.

2.4. Osnova za obrađivanje Ličnih podataka Korisnika, Člana ili Davaoca licence je prvenstveno potreba da se primeni ugovor u kom je on jedna strana ili potrebe da se reaguje na njegov zahtev pre zaključenja ugovora (Članak 6, pasus 1, slovo b) u GDPR. Ovo se primenjuje prvenstveno na Lične podatke koji su dati u Formularu za rezevaciju ili tokom registrovanja Naloga na Vebsajtu ili u Aplikaciji, ili Prijavnog formulara za CCC Klub, i u slučaju Davaoca licence, Lični podaci koji su dati naime putem vebsajtova https://www.instagram.com i https://www.facebook.com ili kroz njihovo uvođenje u informacioni sistem kroz funkcionalnosti dostupne na Vebsajtu koje dozvoljavaju dodavanje slika ili recenzija.

2.5. Potreba za primenu ugovora je takođe osnova za obrađivanje Ličnih podataka da bi se prikazale reklame, ponude ili popusti prilagođeni interesovanjima Člana, kao i njihovo stvaranje, odobravanje i implementacija u verziju koja je posvećena Članu. Međutim, ovo važi samo za odrasle Članove.

2.6. U slučaju drugih operacija obrade za svrhe marketinga, osnova za takvu obradu je ispunjavanje ciljeva koji nastaju od zakonski opravdanih interesa koje primenjuju Administrator ili lica iz CCC Grupe (Članak 6, pasus 1, slovo f u GDPR).

2.7. Za druge (različite) svrhe, Lični podaci Korisnika, Člana ili Davaoca licence mogu biti obrađivani na osnovu dobrovoljno izraženih saglasnosti, primenjivih zakonskih odredbi (kada je obrada neophodna za ispunjavanje zakonskih obaveza Administratora) ili kada je obrada neophodna za druge ciljeve osim onih koji su navedeni u tačkama 2.6. i 2.7. iznad, a koji rezultiraju od zakonski legitimnih interesovanja Administratora ili trećeg lica, naime da se optužbe odrede, utvrde, ili da se od njih odbrani (tj. odnosno Članak 6 (1), slova a), c) i f) u GDPR).

2.8. Administrator može obrađivati, naime, sledeće Lične podatke:

a. Korisnika Vebsajta ili Aplikacije:

-Lične podatke koji su pruženi u Formularu za rezervaciju ili tokom registrovanja Naloga (naime: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, prodavnica odabrana za Rezervaciju) i druge podatke sakupljene tokom korišćenja Vebsajta ili Aplikacije;

- druge podatke, naime one koji su dobijeni na osnovu aktivnosti Korisnika ili Člana na Internetu, u mobilnim aplikacijama ili u oflajn prodavnicama CCC Grupe, uključujući i one koji su dobijeni putem Vebsajta, Aplikacije ili drugih komunikacionih kanala sa Korisnikom ili Članom Kluba;

b. Stranke:

- Lične podatke koji su uneseni u Formular za prijavu u CCC Klub (naime: ime, poljski broj telefona, datum rođenja, e-mail adresa) i druge podatke sakupljene u vezi sa članstvom u CCC Klubu, uključujući transakcije obavljene Karticom;

c. Davaoca usluge:

- Lični podaci koji su dobijeni kao deo saradnje navedene u Pravilima za distribuciju radova sa oznakom #yesCCC, uključujući kao deo slika ili mišljenja datih korišćenjem vebsajta https://www.instagram.com i https://www.facebook.com ili kroz njihovo uvođenje putem funkcija dostupnim na Vebsajtu koje omogućavaju njihovo dodavanje;

2.9. Unošenje Ličnih podataka je dobrovoljno, međutim, može biti neophodno, na primer, za Korisnikovo podnošenje Rezervacije ili registrovanja Naloga, i u slučaju Člana Kluba, odnosno Davaoca usluge, za pridruživanje CCC Klubu i za dodeljivanje Licence Administratoru. Ukoliko se Lični podaci ne unesu, posledica može biti nemogućnost da se gorenavedene aktivnosti efikasne obave.

2.10. Administrator, za svrhe prikazivanja opštih reklama, ponuda ili popusta, namenjenih svim CCC Klijentima, na način koji je prilagođen interesovanjima određenog Korisnika ili odraslog člana, može pročitati njegove preference, npr. analiziranjem koliko često posećuje Vebsajt, ili koje proizvode kupuje u Prodavnicama CCC Grupe. Ovo omogućava bolje razumevanje očekivanja Korisnika ili Kluba i prilagođavanje njegovim potrebama. Zahvaljujući Administratorovom korišćenju napredne tehnologije, gorenavedene radnje bi često trebao da obavlja sistem na automatizovan način, zahvaljujući čemu će poslat sadržaj biti najažurniji i Korisnik ili Član Kluba će moći brzo da se upoznaju sa njima.

2.11. Unošenje Ličnih podataka je dobrovoljno, međutim, može biti neophodno, na primer, za Korisnikovo podnošenje Rezervacije ili registrovanja Naloga, i u slučaju Člana Kluba, odnosno Davaoca usluge, za pridruživanje CCC Klubu i za dodeljivanje Licence Administratoru. Ukoliko se Lični podaci ne unesu, posledica može biti nemogućnost da se gorenavedene aktivnosti efikasne obave.

2.12. Administrator, za svrhe prikazivanja opštih reklama, ponuda ili popusta, namenjenih svim CCC Klijentima, na način koji je prilagođen interesovanjima određenog Korisnika ili odraslog člana, može se bolje upoznati sa njegovim preferencama, npr. analiziranjem koliko često posećuje Vebsajt, ili koje proizvode kupuje u Fiksnim prodavnicama CCC Grupe. Ovo omogućava bolje razumevanje očekivanja Korisnika ili Kluba i prilagođavanje njegovim potrebama. Zahvaljujući Administratorovom korišćenju napredne tehnologije, gorenavedene radnje bi često trebao da obavlja sistem na automatizovan način, zahvaljujući čemu će poslat sadržaj biti najažurniji i Korisnik ili Član Kluba će moći brzo da se upoznaju sa njima.

2.13. U slučaju odraslih Članova, gorenavedena analiza interesovanja ili preferenci će se takođe koristiti za stvaranje, nagrađivanje i implementaciju prilagođenih reklama, ponuda i popusta posvećenih Članovima Kluba (nedostupno ljudima koji nisu članovi Kluba).

Što više Član koristi usluge Administratora i kupuje njegov sadržaj, utoliko se za njega mogu pripremiti bolje promocije i iznenađenja. Manjak učešća u CCC Klubu sprečava Administratora da obavi takve radnje.3. PRIMAOCI PODATAKA


3.1. Katalog primalaca Ličnih podataka koje Administrator obrađuje svaki put uglavnom rezultira iz obima usluga koje Korisnik ili Član koriste.

3.2. Katalog primalaca podataka takođe rezultira iz saglasnosti Korisnika ili Člana Kluba, ili iz zakona i detaljnije je određen kao rezultat aktivnosti koje on obavlja na Vebsajtu, Aplikaciji ili kao deo CCC Kluba.

3.3. Partneri kompanije CCC mogu učestvovati u obradi ličnih podataka u ograničenom obimu, naime oni koji pružaju tehničku pomoć u efikasnom rukovođenju Vebsajta, Aplikacije ili CCC Kluba, npr. pružaoci hosting ili IT usluga, kompanije koje održavaju softver, podržavaju Administratorima u marketinškim kampanjama gde rukovode oflajn prodavnicama, u kojima možete koristiti pogodnosti dobijene u CCC Klubu i kupiti rezervisane Proizvode, kao i pružaoci zakonskih i savetodavnih usluga.

3.4. Lični podaci Korisnika, Člana ili Primaoca dozvole bilo kada mogu biti prebačeni kompanijama iz CCC Grupe.

3.5. Kao deo marketinških (reklamacionih) aktivnosti, Administrator koristi usluge trećih lica koje koriste kolačiće na Vebsajtu / Aplikaciji. Katalog ovih lica je detaljno opisan u tački 8.15. ove Polise.4. PRAVA OSOBA NA KOJE SE PODACI ODNOSE


4.1. Svaki Korisnik, Član Kluba ili Davalac licence je u bilo koje doba ovlašćen da:

- podnese žalbu Predsedniku Kancelarije za zaštitu ličnih podataka;

- prebaci Lične podatke koji su dati Administratoru, i koji su obrađeni na automatizovan način, i obrađivanje se obavlja na osnovu saglasnosti ili kao deo ugovora, npr. sa drugim administratorom;

- pristupi Ličnim podacima (uključujući, na primer, primanje informacije da su Lični podaci obrađeni);

- zahteva ispravku i ograničenje obrade (npr. ukoliko su Lični podaci netačni) ili brisanje Ličnih podataka (npr. ukoliko su nezakonito obrađeni).

4.2. Svaki Korisnik, Član ili Davalac licence ima pravo da se bilo kada usprotivi obradi Ličnih podataka koji imaju veze sa njim, na osnovu uslova o neophodnosti za svrhe koje proističu iz legitimnih interesa Administratora ili trećeg lica, uključujući naime obradu za svrhe marketinga, uključujući profilisanje (ukoliko nema druge validne legitinme osnove za obradu koja nadjačava interese Korisnika, Člana ili Primaoca licence).

4.3. Ukoliko je obrada bazirana na saglasnosti Korisnika, Člana ili Davaoca licence, on može bilo kada da poništi svoju saglasnost. Poništavanje saglasnosti, međutim, ne utiče na zakonitost obrade koja je obavljena na osnovu saglasnosti pre njenog poništavanja.5. TRANSFER LIČNIH PODATAKA U TREĆU ZEMLJU


5.1. Kao deo Administratorovog korišćenja alata za podršku njegovih svakodnevnih aktivnosti koje je pružio, na primer, Google, Lični podaci Korisnika, Člana ili Davaoca licence mogu biti prebačeni u zemlju van Evropskog ekonomskog područa, naime u Sjedinjene Američke Države (SAD) ili u drugu zemlju u kojoj neko lice koje sarađuje sa njom održava alate za obradu Ličnih podataka u saradnji sa Administratorom.

5.2. Takođe, Lični podaci koje Davalac usluge pruža kao deo saradnje pod regulacijama opisanim u Pravilima o distribuciji radova sa oznakom #yesCCC, mogu biti prebačeni u zemlju van Evropskog ekonomskog područja, tj. u Sjedinjene Američke Države jer je transfer neophodan za pružanje saradnje između Administratora i Davaoca usluge po pružaocima IT usluga.

5.3. Korisnik, Član i Davalac usluge imaju pravo da dobiju kopiju sigurnosnih mera koje Administrator primenjuje u vezi sa prebacivanjem Ličnih podataka u treću zemlju, tako što će kontaktirati Administratora.6. PERIOD ČUVANJA LIČNIH PODATAKA


6.1. Lični podaci se mogu čuvati tokom perioda korišćenja Vebsajta, Aplikacije ili učešća u CCC Klubu, ali će biti obrisani nakon tri godine od poslednje aktivnosti određene osobe na Vebsajtu, Aplikaciji ili CCC Klubu, osim ako zakon (npr. računovodske ili poreske regulative) obavezuje Administratora da obrađuje podatke duže.

6.2. U slučaju Ličnih podataka koji su dobijeni u skladu sa Pravilima o distribuciji radova sa oznakom #yesCCC, oni se mogu čuvati tokom trajanja saradnje između Administratora i Davaoca licence po uslovima koji su tu uspostavljeni (npr. za ukidanje licence), ukoliko zakon (npr. porez) obavezuje Administratora na dužu obradu Ličnih podataka.

6.3. Ukoliko obrada Ličnih podataka zavisi od saglasnosti Korisnika, Člana ili Davaoca Usluge, Lični podaci se mogu obrađivati dok se saglasnost ne poništi.

6.4. Deo ličnih podataka se može sačuvati duže u slučaju da Korisnik, Član ili Davalac usluge mogu imati ikakve optužbe protiv Administratora, zarad podizanja Administratorovih optužbi, ili zarad traženja i branjenja od optužbi trećih lica.

6.5. U zavisnosti od obima Ličnih podataka i svrhe njihove obrade, mogu se čuvati tokom drugačijeg perioda.

6.6. U svakom slučaju, duži period čuvanja Ličnih podataka je odlučujući.7. KOMERCIJALNE INFORMACIJE


7.1. Administrator poseduje tehničku sposobnost da komunicira sa Korisnikom, Članom Kluba ili Udaljenog Davaoca licence (npr. e-mail).

7.2. Komercijalne informacije u vezi sa proizvodima ili uslugama Administratora ili lica iz CCC Grupe mogu se slati samo u skladu sa saglasnosti koji Korisnik, Član ili Davalac usluge izrazi. Ponekad, takva saglasnost može biti neophodna za zaključivanje i sprovođenje ugovora – na primer u slučaju pridruživanja CCC Klubu.8. KOLAČIĆI


8.1. Zbog činjenice da tehnologija kolačića koju Administrator koristi sakuplja informacije o svakoj osobi koja posećuje Vebsajt ili Aplikaciju, sledeće odredbe Polise se primenjuju na sve Korisnike koji koriste Vebsajt ili Aplikaciju bez obzira da li ostaju Članovi Kluba ili Davaoci licence.

8.2. Vebsajt i Aplikacija koriste tehnologiju koja čuva i ostvaruje pristup informacijama na računarima i drugim uređajima koji su povezani na mrežu (kolačići), da bi osigurala maksimalnu udobnost tokom korišćenja Vebsajta ili Aplikacije, uključujući za statističke svrhe i za prilagođavanje interesima Korisnika datog reklamnog sadržaja. Tokom Korisnikove posete Vebsajtu ili Aplikaciji, podaci o Korisnikovoj aktivnosti na Internetu se mogu automatski sakupljati.

8.3. Kolačić je mala tekstualna informacija koju šalje server i koja se čuva na strani korisnikovog uređaja (obično na hard disku računara ili mobilnog uređaja). On čuva informacije koje će možda trebati Vebsajtu ili Aplikaciji za prilagođavanje načinima na koje ih Korisnik koristi i za sakupljanje statističkih podataka o Vebsajtu ili Aplikaciji, npr. o tome koji vebsajtovi su posećeni, koji elementi su preuzeti, i ime domena Internet provajdera ili zemlju porekla Korisnika. Tehnologija koja čuva i ostvaruje pristup Korisnikovom identifikatoru, omogućava Aplikaciji da radi u oflajn modu i da čuva preference korisnika koji nije prijavljen. Aplikacija čuva trenutni Korisnički ID i Korisničke dnevnike u Aplikaciji, menja sajt Aplikacije na Vebsajt na verziji jezika koju predlaže CCC ili da deinstalira (obriše) Aplikaciju sa mobilnog uređaja.

8.4. Kada Korisnik koristi Vebsajt ili Aplikaciju, kolačići se koriste da identifikuju njegov pretraživač ili uređak – kolačići sakupljaju razne vrste informacija koje, po pravilu, nisu deo ličnih podataka (ne dozvoljavaju identifikaciju Korisnika). Neke informacije, u zavisnosti od njihovog sadržaja i upotrebe, mogu, međutim, biti povezane sa određenom osobom - povezivanje određenog ponašanja sa specifičnim Korisnikom, npr. tako što se može povezati sa podacima datim tokom registracije Naloga na Vebsajtu – i stoga se mogu smatrati kao lični podaci.

8.5. Kolačići se uglavnom koriste da bi olakšali Korisnikovo korišćenje Vebsajta i Aplikacije, na primer, tako što će „zapamtiti“ informacije koje su jednom unete, tako da ne moraju da se unose svaki put, kao i tako što će prilagoditi njihov sadržaj, uključujući reklame, Korisnikovim preferencama. Kolačići se takođe koriste da povećaju upotrebljivost i personalizaciju sadržaja na vebsajtovima i aplikacijama, uključujući prikazivanje, stvaranje, nagrađivanje i implementaciju reklama, ponuda i popusta posvećenih Korisniku u skladu sa njegovim interesovanjima (primenjuje se samo kada je Korisnik takođe i Član).

Uz pomoć tehnologije kolačića koji se  koriste na Vebsajtu i Aplikaciji, moguće je bolje se upoznati sa Korisnikovim preferencama, npr. analiziranjem koliko često posećuje Vebsajt, ili koje proizvode kupuje u Fiksnim prodavnicama CCC Grupe. Analiza onlajn ponašanja omogućava bolje razumevanje navika i očekivanja korisnika i prilagođavanje njegovim potrebama i interesovanjima. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, Korisniku je moguće predstaviti reklame koje su prilagođene njegovim potrebama i interesovanjima (na primer, reklame koje su rezultirale od nedavnog pregledanja isključivo obuće u kategoriji „obuća“) i pripremiti bolje promocije i iznenađenja za Članove Kluba.

Na osnovu kolačića, Administrator takođe koristi tehnologiju koja dozvoljava korisnicima da stupe u kontakt sa Korisnicima koji su ranije posetili Vebsajt ili Aplikaciju kada koriste vebsajtove koji pripadaju drugim internet provajderima.

8.6. Korisnik koji nije Član Kluba se može protiviti Administratorovim radnjama koje su preduzete za svrhe opisane u tački 8.5. iznad, kada su bazirane na legitimnom interesu Administratora ili trećeg lica. U slučaju Korisnika koji jesu članovi Kluba, obrada podataka za ove svrhe je neophodna za primenu ugovora koji ta osoba sklapa pridruživanjem CCC Klubu.

8.7. Sakupljanje i čuvanje informacija uz pomoć kolačića je moguće na osnovu saglasnosti Korisnika. Kao podrazumevano podešavanje, Internet pretraživači ili drugi softver instaliran na računaru ili drugom uređaju koji je povezan na mrežu dozvoljava da se postavljanje kolačića na takve uređaje podrazumeva, i da na taj način sakuplja Informacije o Korisnicima. U podešavanjima pretraživača, saglasnost o upotrebi tehnologije kolačića bilo kada može biti izmenjena ili ukinuta. Ukidanje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je obavljena na osnovu saglasnosti pre njenog ukidanja (detaljne informacije o ukidanju saglasnosti su prikazane u paragrafima 8.17. – 8.20. u ovoj Polisi). Osnova za obradu podataka dobijenih tim putem je legitiman interes Administratora – ono što je neophodno za pružanje sadržaja najvišeg kvaliteta koji Administrator predstavlja tako što ga prilagođava preferncama korisnika i reklamiranje – uključujući direktno – Administratorovih proizvoda i usluga, za Članove Kluba – neophodno za primenu ugovora. U slučaju ukidanja gorenavedenog, naša kompanija neće moći  da pruži usluge CCC Kluba u punom kapacitetu.

8.8. U vezi sa podacima koje kolačići skupe koji mogu biti povezani sa određenom osobom, odredbe Polise vezane za Lične podatke se primenjuju, naime u vezi sa pravima subjekta podataka. Detaljne informacije o podacima koje kolačići skupe su takođe dostupne, između ostalog u sadržaju informativne klauze koja je postavljena na vidljivo i lako dostupno mesto tokom prve posete Vebsajtu.

8.9. Kolačići koji se koriste na Vebsajtu ili u Aplikaciji nisu štetni po Korisnika ili po računar / krajnji uređaj koji on koristi, stoga preporučujemo da ih ne koristite u pretraživačima. Na Vebsajtu i Aplikaciji se koriste dve vrste kolačića: privremeni kolačići koji ostaju sačuvani na Korisnikovom računaru ili mobilnom uređaju do odjavljivanja sa vebsajta ili isključivanja softvera (pretraživača), i trajni koji ostaju na Korisnikovom uređaju tokom perioda koji je određen u parametrima datoteke ili dok se ne uklone ručno u pretraživaču.

8.10. U zavisnosti od toga da li se Lični podaci koje kolačići skupe odnose na Korisnika, Člana ili Davaoca licence, oni se mogu čuvati saglasno sa tačkom 6. u ovoj Polisi.

8.11. Lični podaci koje kolačići skupe, a koji se odnose na Korisnika koji nema Nalog i nije Član ili Davalac licence, biće sačuvani dok se ne pokrene prigovor. Administrator će obrisati Lične podatke svaki put ako se ne koriste za marketinške svrhe tokom 3 godine, osim ako zakon obavezuje Administratora da duže obrađuje podatke.

8.12. Deo Ličnih podataka se može čuvati u slučaju da Korisnik podigne optužbe protiv Administratora, u slučaju potvrde Administratorovih optužbi, ili u slučaju potvrde i odbrane od optužbi trećih lica.

8.13. U svakom slučaju, duži period čuvanja Ličnih podataka je odlučujući.

8.14. Kolačići koji se koriste na Vebsajtu:

8.15. Kolačići koje Administrator koristi se uglavnom koriste za poboljšanje Korisnikove usluge tokom korišćenja Vebsajta ili Aplikacije. Međutim, Administrator sarađuje sa drugim kompanijama u sklopu njihove marketinške (reklamacione) aktivnosti – za svrhe ove saradnje, pretraživač ili drugi softver instaliran na Korisnikovom uređaju takođe čuva kolačiće lica koja sprovode takve marketinške aktivnosti. Kolačići koje ova lica pošalju obezbeđuju efikasnu implementaciju pretpostavke o predstavljanju samo onih reklama koje odgovaraju Korisnikovim posebnim interesovanjima i potrebama – po mišljenju Administratora, prikazivanje personalizovane reklame je privlačnije Korisniku nego reklame koja nije vezana sa njegovim potrebama. Bez ovih datoteka, to bi bilo nemoguće jer su kompanije koje sarađuju sa Administratorom te koje pružaju reklamni sadržaj Korisniku.

Kao deo marketinških aktivnosti, Administrator koristi usluge kompanija koje koriste kolačiće na Vebsajtu / Aplikaciji, naime:

1. Google AdWords

2. Google Analytics

3. Google DoubleClick

4. Hotjar

5. Facebook

6. AdForm

8.16 Više informacija o kolačićima koje ove kompanije koriste se mogu pronaći u njihovim polisama privatnosti.

8.17. Korisnik može izmeniti način na koji se kolačići koriste u pretraživači ili u Aplikaciji, uključujući blokiranje ili brisanje onih koji dolaze sa Vebsajta (i drugih vebsajtova). Da bi se ovo postiglo, potrebno je promeniti pretraživač ili podešavanja Aplikacije. Metoda uklanjanja se razlikuje u zavisnosti od pretraživača koji se koristi. Informacije o brisanju kolačića bi trebalo da se nalaze u odeljku „Pomoć“ u određenom pretraživaču. Uklanjanje kolačića nije isto kao brisanje Ličnih podataka od strane Administratora Ličnih podataka dobijenih putem kolačića.

8.18. Na primer, u Internet Explorer-u, kolačići se mogu menjati iz: Alati -> Internet opcije -> Privatnost; u pretraživaču Mozilla Firefox: Alati -> Opcije -> Privatnost; dok se u pretraživaču Google Chrome menjaju iz: Podešavanja -> Prikaži napredna podešavanja -> Privatnost -> Podešavanje sadržaja -> Kolačići. Pristupne putanje se mogu razlikovati u zavisnosti od verzije korišćenog pretraživača.

8.19. Detaljne informacije o upravljanju kolačići na mobilnom telefonu ili drugom mobilnom uređaju se mogu naći u Uputstvu za korišćenje / Korisničkom vodiču za određeni telefon ili mobilni uređak.

8.20. Ograničavanje kolačića na određenom uređaju onemogućava ili značajno ometa pravilnu Upotrebu Vebsajta ili Aplikacije, na primer povezano je sa nemogućnosti održavanja jedne prijavljene sesije.

8.21. Takođe je moguće blokirati kolačiće trećih lica istovremenim prihvatanjem kolačića koje direktno koristi Administrator (u zavisnosti od podešavanja pretraživača koji ste odabrali).9. KONTAKTIRANJE ADMINISTRATORA


9.1. U bilo kom trenutku, postoji mogućnost direktnog kontakta sa Administratorom putem slanja relevantne napismene poruke ili putem telefona ili slanjem e-maila na broj telefona ili e-mail adresu naznačene na početku Polise.

9.2. Administrator čuva korespondencije za statističke svrhe i za najbolji i najbrži odgovor za pitanja koja se pojavljuju, kao i za obim rešenih žalbi i odluka donešenih na osnovu obaveštenja o administrativnim intervencijama u naglašenom Nalogu. Adrese i podaci sakupljeni na ovaj način neće biti korišćeni za komunikaciju za bilo koje druge svrhe osim za implementaciju primene.

9.3. U slučaju kontakta sa Administratorom zarad obavljanja određenih radnji, Administrator može ponovo pitati osobu za transfer podataka, uključujući i lične podatke, npr. u formi imena, prezimena, e-mail adrese, itd., da bi potvrdio njen identitet i omogućio povratni kontakt za dati slučaj i izvršenje tražene radnje. Davanje onih informacija nije obavezno, ali može biti neophodno za izvršenje aktivnosti ili za dobijanje informacija koje su u interesu osobe u pitanju.10. SIGURNOST


10.1. Administrator, uzimajući u obzir stanje tehničkog znanja, troškove implementacije i prirodu, obim, kontekst i svrhe obrade i rizik narušavanja prava ili slobode pojedinaca sa različitim verovatnoćama dešavanja i ozbiljnosti pretnje, primenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bi osigurao da obrađeni Lični podaci odgovaraju kategorijama zaštite podataka od pretnji, naime, stara se da podaci ne budu dostupni neovlašćenim licima, da ne budu oduzeti od strane neovlašćenog lica, da se ne obrađuju u skladu sa primenivim zakonima i izmenama, da ih zaštiti od gubitka, oštećenja ili uništenja. Davanje informacija o tehničkim i organizacionim merama koje pružaju spoljnu zaštitu obrade može ometati njihovu efikasnost, i na taj način ugroziti pravilnu zaštitu Ličnih podataka.

Administrator pruža sledeće tehničke mere da zaštiti neovlašćen pristup i izmenu Ličnih podataka koji su poslati elektronskim pute:

a. Obezbeđivanje Ličnih podataka protiv neovlašćenog pristupa.

b. SSL Sertifikat na stranicama Vebsajta gde se Lični podaci unose.

c. Šifrovanje podataka koji se koriste za ovlašćenje lica da koristi funkcionalnost Vebsajta.

d. Pristup Nalogu samo nakon unošenja zasebnog korisničkog imena i lozinke.10. ZAVRŠNE ODREDBE


10.1. Vebsajt može sadržati linkove ka drugim vebsajtovima. Administrator vam preporučuje da pročitate uslove i polise privatnosti drugih vebsajtova. Ova Polisa se primenjuje samo na naznačene aktivnosti Administratora.

Administrator zadržava pravo na promenu Polise u budućnosti – ovo se može desiti, između ostalog, zbog sledećih važnih razloga:

a. promene u obavezujućim odredbama, naime u vezi sa zaštitom Ličnih podataka, zakona o telekomunikaciji, elektronski pruženim uslugama i regulisanju prava potrošača, koje utiču na prava i obaveze Administratora ili prava i obaveze subjekta podataka;

b. razvoj funkcionalnosti ili Elektronskih usluga koji diktira napredak internet tehnologije, uključujući primenu / implementaciju novih tehnoloških ili tehničkih rešenja koja utiču na obim Polise.

10.2. Administrator je u obavezi da svaki put postavi informacije o promenama u Polisi na Vebsajt i u Aplikaciju. Sa svakom promenom, nova verzija Polise će se pojaviti sa novim datumom.

10.3. U slučaju sumnji ili kontradikcija između Polise i saglasnosti koje određeno lice daje ili informacija dobijenih od Administratora u informativnoj klauzi dobijenoj tokom sakupljanja Ličnih podataka (npr. u registracionom formularu na Vebsajtu), bez obzira na odredbe Polise, dobrovoljne saglasnosti i zakonske odredbe su uvek osnova za izvršenje i određivanje Administratorovim obimom aktivnosti, i informacije kojima subjekt podataka treba da se vodi su mu pružene unutar gorenavedenih informativnih klauza. Ovaj dokument je, međutim, informative prirode (nije ugovor ili pravilo).

10.4. Ova verzija Polise je na snazi od 25.06.2018. godine.