CCC
Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Izbrana prodajalna
CCC

CCC Klub pravilnik

PRAVILNIK PROGRAMA ZVESTOBE CCC KLUBA


Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za zanimanje za naš Klub. Pridružite se nam lahko kadar koli preko naše spletne strani ali v naših prodajalnah (ne pozabite, da morate imeti dopolnjenih 16 let). Potrditev članstva bo Kartica, ki vam bo omogočila, da izkoristite prednosti sodelovanja v Klubu.

Glavni namen Kluba je, da se na vas, kot Člana Kluba, osredotočimo, v kolikor ste stari 18 let pa se seznanimo z vašimi interesi, na primer preko zgodovine nakupov ali najljubših modelov obutve, kar nam omogoča boljše razumevanje vaših navad in pričakovanj ter prilagoditev naše ponudbe vašim potrebam.

Kot odrasli Član Kluba boste imeli dostop do namenskih, prilagojenih akcij, o katerih vas bomo lahko obvestil,i na primer, po elektronski pošti ali sms sporočilu. Če ste dopolnili 16 let, a še niste polnoletni,

lahko sodelujete v CCC Klubu v omejenem obsegu in prejemate informacije samo o splošnih Akcijah, namenjenih vsem našim strankam (ne bomo analizirali vaših interesov, da bi prilagodili svoje ponudbe). Popolne koristi, vključno s profiliranjem, vam bo CCC Klub omogočil, ko boste dopolnili 18 let. Seveda lahko kadarkoli izstopite iz Kluba (v tem primeru bomo vaše osebne podatke izbrisali).

V nadaljevanju podrobneje opisujemo pravila delovanja Kluba. Podatki, ki vam jih posredujemo, se lahko zdijo zelo natančni, vendar jih zahteva zakon – jezik smo poskušali čimbolj poenostaviti, v primeru, da bi imeli kakršna koli vprašanja, bomo na njih z veseljem odgovorili.


1. člen Predmet Pravilnika in predpostavke CCC Kluba

2. Ta dokument določa:

a) pravila delovanja CCC Kluba;

b) pogoje udeležbe v CCC Klubu, vključno s pravicami in obveznostmi članov Organizatorja in

članov Kluba;

(c) ugodnosti, ki so na voljo članom Kluba, kot so Darila ali Akcije;

d) načela vodenja komunikacije.

3. CCC Klub si prizadeva promovirati in oglaševati Organizatorja, vključno s stalnim

prilagajanjem k individualnim potrebam članov Kluba, npr. z analizo, kako pogosto polnoletni

člani Kluba obiščejo spletno mesto ali katere izdelke kupujejo v stacionarnih prodajalnah

Organizatorja. Pogosteje bodo člani Kluba uporabljali storitve Organizatorja in kupovali

njegove izdelke, boljše bodo Akcije in presenečenja za te člane. Brez vaše udeležbe v CCC

Klubu in dopolnjenih 18 let, bo to za Organizatorja neizvedljivo.

4. V okviru CCC Kluba bo Organizator oblikoval profile polnoletnih članov Kluba - analiziral in

napovedoval njihova osebna pričakovanja, kar jim bo omogočalo koriščenje ugodnosti, ki

drugim strankam Organizatorja niso na voljo, npr. namenske Akcije, Darila ali sporočila v

okviru komunikacije. Za te namene je ustvarjanje profila polnoletnega Člana Kluba nujno -

brez razvijanja njegovega profila Organizator ne bi mogel poznati njegovih potreb in želja,

Član Kluba pa ne bi mogel koristiti ugodnosti CCC Kluba.

5. CCC Klub je namenjen vsem osebam, starejšim od 16 let, ki jih zanima sodelovanje (dostop

do CCC Kluba ni omejen).

2. člen Definicije

Vsi izrazi v tem Pravilniku, uporabljeni z veliko začetnico, imajo naslednji pomen, razen če kontekst

njihove uporabe ne določa drugače:

1. CCC Klub - program zvestobe Organizatorja, katerega posebnosti in pravila so določeni v

Pravilniku. CCC Klub organizira in vodi Organizator, z namenom promovirati in oglaševati

Organizatorja. Namen CCC Kluba je promocija in oglaševanje Organizatorja, vključno z

večanjem njegove priljubljenosti, spodbujanjem nakupov njegovih izdelkov in uporabo njegovih

storitev. Nobene Akcije ali druge posebne ponudbe se ne seštevajo, razen če ni v pravilih

posamezne Akcije, druge posebne cenovne ponudbe oz. ponudbe izdelkov, ni določeno

drugače.

2. Osebni podatki - podatki o določeni ali določljivi fizični osebi.

3. Prijavni obrazec - obrazec, ki ga izpolni oseba, ki se pridruži CCC Klubu, ki vsebuje njene

osebne podatke.

4. Kartica – z individualno številko označena Kartica, ki jo je članom kluba brezplačno izdal

Organizator, ki potrjuje članstvo Člana Kluba v CCC Klubu in omogoča njegovo uporabo.

Kartica ni kreditna, bančna ali plačilna kartica. V okviru razvoja funkcionalnosti lahko CCC Klub

za udobje Članov Kluba izda kartico v elektronski obliki.

5. Član Kluba - fizična oseba, ki je stara 16 let, ki se je na način, opisan v tem Pravilniku,

pridružila CCC Klubu na podlagi pravilno izpolnjenega Prijavnega obrazca, ki s podjetjem

opravlja pravne aktivnosti, ki niso neposredno povezane z njeno poslovno ali poklicno

dejavnostjo (potrošnik).

6. Komunikacija – storitev, vključno z elektronsko storitvijo, ki je nujni element CCC Kluba,

komunikacija, ki jo Organizator s Članom Kluba izvaja po elektronski pošti, in sicer v obliki

elektronskih sporočil, sms sporočil na telefonsko številko, ki jo posredoval Član Kluba in preko

pošte v zvezi s CCC Klubom, zlasti z Akcijami in ponudbami v zvezi s proizvodi in storitvami

Organizatorja, vključno z namenjenimi izključno za Člane Kluba. V okviru razvoja

funkcionalnosti CCC Kluba lahko Organizator izvaja komunikacijo tudi prek drugih kanalov.

7. Račun – storitev, zagotovljena z elektronskimi sredstvi, niz virov v informacijskem sistemu

Organizatorja, ki Članu Kluba omogoča uporabo dodatnih funkcij/ storitev. Član Kluba se po

sklenitvi pogodbe prijavi na svoj Račun na način, naveden v Prijavnem obrazcu. Račun

omogoča najprej urejanje in shranjevanje informacij o osebnih podatkih Člana Kluba in dostopa

do Pravilnika. Prijava v Račun zahteva le omejeno število znakov - da bi lahko odkrili in popravili

morebitne napake. Odvisno od odločitve Člana Kluba in sprejetja ločenih predpisov, je lahko

Račun tudi del širših storitev, ki se zagotovijo v elektronski obliki, ki jih Član Kluba uporablja.

8. Organizator – družba CCC Obutev d.o.o., s sedežem v Maribor, Loška ulica 10, 2000 Maribor,

vpisana v register podjetnikov pri Okrajnem sodišču v Mariboru, pod številko 2013/19256, mat.

št.: 6374786000, z osnovnim kapitalom 500.000,00 EUR plačanim v celoti, e-poštni naslov:

office.maribor@ccc.eu, telefonska številka +386 (0) 59 178 330 (plačilo po standardni tarifi - v

skladu s cenikom ustreznega operaterja).

9. Darilo - materialna ugodnost, ki jo določi Organizator, ki se Članu Kluba podeli na podlagi

ločenih pravil / predpisov, ki jih določi Organizator z namenom promovirati in oglaševati

Organizatorja, vključno z njegovimi izdelki in storitvami ter storitve CCC Kluba.

10. Akcija - posebni pogoji za prodajo izdelkov Organizatorja v določenem času, vključno z

namenjenimi za Člane Kluba (kot so znižanja, popusti, kuponi, razprodaje), ki se obravnavajo v

skladu z ločenimi predpisi/ Pravilniki o Akcijah, ki se jih lahko koristi pod pogoji, ki so tam

določeni.

11. Pravilnik/ Pogodba – ta dokument, ki opredeljuje pravila in posebnosti CCC Kluba ter pravila

zagotavljanja in uporabe storitev, ki jih Organizator zagotovi prek spletne strani. Pravilnik določa

pravice in obveznosti ČlanaKluba in Organizatorja. V obsegu storitev, ki se zagotavljajo

elektronsko, je ta Pravilnik v smislu 8. čl. Zakona z dne 18. julija 2002 o zagotavljanju

elektronskih storitev (Uradni list št. 144, točka 1204, kakor je bila spremenjena).

12. Spletna stran – Spletna stran Organizatorja, na voljo na naslovu www.ccc.eu.

13. Tehnične zahteve - minimalne tehnične zahteve, ki so nujne za sodelovanje s sistemom IKT, ki

ga uporablja Organizator, vključno z izpolnjevanjem spletnega Prijavnega obrazca in uporabo

Računa, in sicer: (1) Računalnik, prenosni Računalnik ali druga multimedijska naprava z

dostopom do interneta, v primeru mobilnih aplikacij - mobilna naprava; (2) dostop do

elektronske pošte; (3) Internetni brskalnik: Mozilla Firefox različica 17.0 ali novejša, Internet

Explorer različica 10.0 ali novejša, Opera različica 12.0 ali novejša, Google Chrome različica

23.0 ali novejša, Safari različica 5.0 ali novejša; (4) priporočena minimalna ločljivost zaslona:

1024x768; (5) možnost vklopa piškotkov in podpore Javascripta v spletnem brskalniku. Za

sklenitev pogodbe prek spletne strani mora imeti Član veljaven/ aktiven e-poštni naslov, v

nekaterih primerih pa tudi tipkovnico ali drugo kazalno napravo, ki omogoča pravilno

izpolnjevanje elektronskih obrazcev.

3. člen Splošne določbe

1. V zvezi s sodelovanjem v CCC Klubu bo Organizator (spodaj navedeni elementi so nujno potrebni

za delovanje CCC Kluba):

(a) analiziral in napovedoval vidike, povezane z vedenjem in osebnimi željami polnoletnih

Članov Kluba, tudi na avtomatiziran način, da bi ustvaril profile teh Članov Kluba, namenske

ponudbe in Akcije;

(b) organiziral Akcije in, glede na svojo odločitev, podeljeval Članom Kluba Darila;

a. (c) v okviru Komunikacije pošiljal Članom Kluba sporočila.

2. CCC Klub je organiziran na ozemlju Republike Poljske.

3. Udeležba članov v CCC Klubu je brezplačna in prostovoljna.

4. Član Kluba se lahko kadar koli včlani v CCC Klub.

5. Član Kluba ne more prenesti pravic, ki izhajajo iz sodelovanja v CCC Klubu, na tretje osebe.

6. Član Kluba je dolžan sodelovati v CCC Klubu na način, ki je v skladu z določbami veljavne

zakonodaje, določbami Pravilnika kot tudi v skladu s sprejetimi načeli socialnega sožitja. Član

Kluba je še posebej dolžan, da:

a) v obrazcu za prijavo navede le resnične, aktualne in vse potrebne podatke o Članu Kluba;

b) nemudoma obvesti Organizatorja o kakršni koli spremembi svojih osebnih podatkov,

navedenih v prijavnem obrazcu;

c) številka Kartice ostane strogo zaupna (ne razkriva je tretjim osebam);

d) uporablja storitve in funkcionalnosti kluba CCC, ki jih Organizator zagotovi na način, ki ne

ovira delovanja CCC Kluba in na način, ki ni obremenjujoč za druge člane kluba in

Organizatorja;

e) ne posreduje in ne pošilja v okviru CCC Kluba vsebin, ki so prepovedane z določbami

veljavne zakonodaje, zlasti vsebin, ki kršijo lastniške avtorske pravice tretjih oseb ali njihove

osebne pravice (prepoved posredovanja nezakonitih vsebin);

f) ne izvaja aktivnosti, kot so na primer:

- opravljanje informacijskih dejavnosti ali katere koli druge dejavnosti, namenjene

prevzemanju podatkov, ki niso namenjeni Članu Kluba, vključno s podatki drugih

članov, ali poseganju v pravila ali tehnične vidike delovanja CCC Kluba;

- nepooblaščeno spreminjanje vsebin, ki jih zagotovi Organizator.

7. Informacije o CCC Klubu, ki so predstavljene na Spletni strani ali v prodajalnah Organizatorja,

so le povabilo k sklenitvi pogodbe v smislu 71. čl. Civilnega zakonika, ki ga Organizator

usmeri strankam, in ne ponudba v skladu z določbami civilnega zakonika.

4. člen Sklenitev pogodbe

1. Pogoji za pristop k CCC Klubu (sklenitev pogodbe):

a) starost 16 let in omejena ali polna pravna sposobnost (Pogodba, sklenjena z osebo, ki je

dopolnila 16 let, ni pa še polnoletna, je splošna Pogodba, sklenjena za manjše tekoče zadeve

vsakdanjega življenja);

b) pravilna, popolna in čitljiva izpolnitev Prijavnega obrazca, ki ga stranka pošlje Organizatorju

(poleg tega je v primeru spletnega obrazca potrebno klikniti na prejeto aktivacijsko povezavo in

aktivirati Račun na Spletni strani);

c) seznanitev in sprejetje Pravilnika;

d) prejetje od Organizatorja Kartice.

1. Ko so pogoji za udeležbo v CCC Klubu iz 1. odstavka zgoraj izpolnjeni, oseba, ki se pridruži CCC

Klubu, postane Član Kluba. Po sklenitvi pogodbe lahko Član Kluba uporablja Račun.

2. Organizator lahko zagotovi različne po svoji želji izbrane Prijavne obrazce, zlasti v papirni obliki ali

v elektronski obliki (npr. za dopolnitev preko Spletne strani).

3. V okviru funkcionalnega razvoja CCC Kluba lahko Organizator uvaja tudi druge oblike Prijavnega

obrazca.

5. Kartica

1. Kartice ostanejo v lasti Organizatorja in se izdajajo brezplačno.

2. Član Kluba ima lahko samo eno kartico.

3. Kartico lahko uporablja le Član Kluba, ki mu je bila Kartica dodeljena.

4. Pogoj za uporabo ugodnosti, kot so Akcije ali prejemanje daril, je predložitev Organizatorju številke

Kartice. Kartico lahko uporablja oseba, ki vsakič predloži kartico

5. V primeru, da se Kartica poškoduje, izgubi ali je ukradena, mora Član Kluba o tem obvestiti

Organizatorja (npr. po elektronski pošti na naslov klub.si@ccc.eu , po telefonu na tel. številko + 385

(1) 555 2474 ali v prodajalni Organizatorja) – Članu Kluba se izda nov izvod Kartice.

6. V vsakem primeru prenehanja pogodbe je Član Kluba dolžan kartico uničiti ali jo vrniti

Organizatorju.

6. Prenehanje Pogodbe

1. Čas trajanja CCC Kluba je nedoločen, pri čemer Organizator bo izbrisal osebne podatke Člana

Kluba v treh letih po zadnji dejavnosti Člana Kluba v CCC Klubu, razen če posebne določbe ne

določajo drugače. V tem času se ustrezno uporabljajo določbe Pravilnika.

2. Organizator lahko kadarkoli prekine pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom iz pomembnih

razlogov, razumljenih kot (zaprti katalog):

a) sprememba zakonskih predpisov, ki urejajo opravljanje storitev s strani Organizatorja,

ki vplivajo na medsebojne pravice in obveznosti, določene v pogodbi, sklenjeni med

Članom Kluba in Organizatorjem, ali spremembe razlage zgoraj navedenih predpisov na

podlagi sodb, sklepov ali priporočil ustreznih za določeno področje uradov ali organov;

b) sprememba v načinu zagotavljanja storitev izključno zaradi tehničnih ali tehnoloških

razlogov;

c) sprememba obsega ali opravljanja storitev, za katere veljajo določbe Pravilnika, z

uvedbo novih oziroma spremembo ali umikom obstoječih funkcij ali storitev s strani

Organizatorja, ki jih urejajo predpisi;

d.) priključitev, delitev ali preoblikovanje Organizatorja ali sprememba drugih

identifikacijskih podatkov Organizatorja, navedenih v tem Pravilniku (v obsegu, ki je

potreben za posodabljanje takih podatkov).

3. Organizator lahko s Članom Kluba prekine pogodbo s sedemdnevnim odpovednim rokom in/ ali

mu onemogoči nadaljnje pravice uporabe CCC Kluba in omeji dostop do nekaterih ali vseh

vsebin, omenjenih v 9. čl. spodaj, iz pomembnih razlogov, npr. v primeru očitne kršitve teh

pravil s strani Člana Kluba tj. v primerih, ko Član (zaprti katalog) krši določbe 5. in 6. odstavka 3.

čl. Pravilnika.

4. Organizator svoje izjave v obsegu, določenem v 2. in 3. odstavku zgoraj pošlje na e-poštni

naslov ali telefonsko številko, ki jo je Član Kluba navedel v Prijavnem obrazcu.

5. Če Pogodba preneha veljati, bodo Akcije ostale veljavne za obdobje, določeno v pravilih/

predpisih, ki jih Organizator posebej ureja, v času, ki ni daljši od trajanja pogodbe.

7. člen Reklamacije in izvensodno reševanje sporov

1. Pritožbe glede CCC Kluba se lahko prijavijo Organizatorju v kakršni koli obliki, na primer po

elektronski pošti na naslednji elektronski naslov: klub.si@ccc.eu ali po telefonu: + 385 (1) 555

2474.

2. Priporočljivo je, da Član Kluba pri opisu pritožbe navede podatke in okoliščine glede pritožbe in

morebitne zahtevke ter kontaktne podatke pritožnika, da olajša in pospeši preučitev pritožbe s

strani Organizatorja. Zahteve, navedene v prejšnjem stavku, so le priporočila in ne vplivajo na

učinkovitost pritožb, vloženih brez priporočenega opisa pritožbe.

3. Organizator bo na pritožbo Člana Kluba odgovoril nemudoma, najpozneje v 30 dneh od datuma

prejema (v skladu s 1. odst. 7a). čl. Zakona z dne 30. maja 2014 o pravicah potrošnikov (U. L. iz

leta 2017 točka 683), razen če drugačen datum izhaja iz zakonskih določb ali posebnih

predpisov.

4. Sodelovanje v CCC Klubu ne posega v pravice Člana Kluba, določene z zakonom, še zlasti iz

naslova statusa potrošnika v smislu 221. člena Civilnega zakonika.

5. Uporaba izvensodnih načinov za reševanje pritožb in uveljavljanje zahtevkov je prostovoljna.

Naslednje določbe so informativne narave in ne pomenijo dolžnosti Organizatorja, da uporabi

izvensodno reševanje sporov.

6. Pravila o postopkih za izvensodno reševanje potrošniških sporov in obveznosti za trgovce na

tem področju so določena posebej v zakonskih predpisih ( zlasti v zakonu z dne 23. septembra

2016 o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, U. L. 2016 točka 1823) ali v predpisih, ki jih

uporabljajo zadevni subjekti na področju reševanja potrošniških sporov. Podrobne informacije o

možnosti za Člana, ki je potrošnik, izvensodnega reševanja potrošniških sporov in pravna

sredstva ter pravila za dostop do teh postopkov so lahko na voljo na lokalnem sedežu in na

Spletnih straneh varuha potrošniških pravic, družbenih organizacij, katerih zakonske naloge

vključujejo varstvo potrošnikov, okrožnih inšpektoratov za inšpekcijo za trgovino, še zlasti na

Spletni strani Urada za varstvo konkurence in varstvo potrošnikov

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Predsednik

Urada za varstvo konkurence in varstvo potrošnikov vodi javni register subjektov, pooblaščenih

za vodenje postopkov v zvezi z izvensodnim reševanjem potrošniških sporov.

7. Član Kluba, ki je potrošnik, ima med drugim naslednje možnosti za uporabo izvensodnih

sredstev za reševanje pritožb in uveljavljanje zahtevkov:

a. Član Kluba ima pravico, da stalno arbitražno potrošniško sodišče, navedeno v 37. čl.

Zakona z dne 15. decembra 2000 o tržni inšpekciji (UL 2001 št. 4 točka 25, kakor je bila

spremenjena), zaprosi za rešitev spora, ki izhaja iz sklenjene pogodbe.

b. Član Kluba ima pravico, da v skladu s čl. 36 Zakona z dne 15. decembra 2000 o tržni

inšpekciji (UL 2000 št. 4 točka 25, kakor je bila spremenjena) zaprosi Okrožnega tržnega

inšpektorja za uvedbo postopka mediacije za izvensodno rešitev spora med Članom

Kluba in Organizatorjem.

c. Član Kluba lahko dobi brezplačno pomoč pri reševanju spora med Članom Kluba in

Organizatorjem in uporabi tudi brezplačno pomoč Varuha pravic potrošnikov ali družbene

organizacije, katere zakonske naloge vključujejo varstvo potrošnikov (med drugim Zveza

potrošnikov, Združenje poljskih potrošnikov) .

d. Član Kluba se lahko pritoži prek spletne platforme ODR:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR je tudi vir informacij o oblikah

izvensodnega reševanja sporov, ki lahko nastanejo med podjetniki in potrošniki.

8. Osebni podatki

1. Upravitelj osebnih podatkov Člana Kluba je Organizator.

2. Osebne podatke Člana Kluba, navedeni v Prijavnem obrazcu, podatke, pridobljene na podlagi

dejavnosti polnoletnega Člana Kluba na internetu, v mobilnih aplikacijah in v stacionarnih

prodajalnah Organizatorja ali skupine CCC, podatke o transakcijah s kartico (vključno s

številko Kartice, datumom in krajem transakcije, predmetom transakcije, plačano ceno in

načinom poravnave transakcije), podatke o lokaciji (z dodatnim soglasjem, ki se lahko kadar

koli prekliče v nastavitvah naprave Člana Kluba) bo Organizator obdeloval za namene

sklenitve pogodbe in izvajanje le te, še zlasti za:

a. registracijo Člana Kluba, izdajanje kartic, sprejemanje in pregled pritožb;

b. predstavitev oglasov, ponudb in akcij, ki se nanašajo na izdelke ali storitve Organizatorja;

c. ocenjevanje in analizo dejavnosti in informacij o polnoletnem Članu Kluba, med drugim v

okviru avtomatizirane obdelave osebnih podatkov (profiliranje), tržne in statistične analize;

d. dodeljevanje, predstavljanje, ponujanje in izvajanje namenskih ponudb za polnoletne Člane

Kluba, kot so Akcije, Darila ali oglaševalske vsebine za izdelke ali storitve Organizatorja,

prilagojene njegovim željam (profiliranje), tudi kot posledica avtomatskega odločanja.

3. Profiliranje je zbiranje izbranih Osebnih Podatkov o aktivnostih polnoletnega Člana Kluba, npr.

na internetu, v mobilni aplikaciji, v stacionarnih prodajalnah Organizatorja in podatkov o

lokaciji (če se Član strinja z geolokacijo). Te dejavnosti so nujne za izvajanje pogodbe in:

a. bodo Organizatorju omogočili, da bolje razume navade in pričakovanja polnoletnega Člana

Kluba, ponudba Organizatorja in samega CCC Kluba pa postane učinkovitejša in prilagojena

potrebam tega Člana Kluba, polnoletnemu Članu pa omogoči uporabo namenskih ponudb,

akcij in daril;

b. so bistvenega pomena pri delovanju CCC Kluba, ki se osredotoča na individualne potrebe

Članov Kluba.

4. Član Kluba ima pravico vložiti pritožbo pri organu, pristojnem za varstvo Osebnih Podatkov,

pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega popravljanja oz. spreminjanja,

izbrisa, omejitve obdelave in prenosa podatkov.

9. Intelektualna lastnina

Organizator ali subjekti, s katerimi je Organizator sklenil ustrezne sporazume, imajo izključne

pravice do vseh elementov, vključno z deli v smislu Zakona z dne 4. februarja 1994 o avtorskih

pravicah in sorodnih pravicah (Uradni list 2017, točka 880, kakor je bila spremenjena), ki jih

Organizator zagotovi, še zlasti avtorske pravice. Član Kluba je upravičen do brezplačne

uporabe zgoraj navedenih vsebin samo za osebno uporabo in samo zaradi koriščenja ugodnosti

CCC Kluba po vsem svetu v času veljavnosti Pogodbe. Uporaba zgornjih vsebin v drugačnem

obsegu je dovoljena samo na podlagi izrecnega predhodnega soglasja, ki ga dodeli subjekt, ki

je pooblaščen za to, v pisni obliki pod grožnjo ničnosti.

10. Sprememba Pravilnika

1. Organizator lahko spremeni Pravilnik v primeru vsaj enega od naslednjih pomembnih

razlogov (zaprt katalog):

a. sprememba zakonskih določb, ki urejajo opravljanje storitev s strani Organizatorja, ki

vplivajo na medsebojne pravice in obveznosti, določene v Pogodbi ali spremembo pri

razlagi zgornjih določb zaradi sodnih odredb, odločb ali priporočil pristojnih na določenem

področju uradov ali organov;

b. sprememba v načinu zagotavljanja storitev izključno zaradi tehničnih ali tehnoloških

razlogov;

c. sprememba obsega ali opravljanja storitev, za katere veljajo določbe Pravilnika, z uvedbo

novih, spremembo ali umikom s strani Organizatorja obstoječih funkcij ali storitev, ki jih

urejajo predpisi;

d. povezava, delitev ali preoblikovanje Organizatorja ali sprememba drugih identifikacijskih

podatkov Organizatorja, navedenih v tem Pravilniku (v obsegu, ki je potreben za

posodabljanje takih podatkov).

1. V primeru sprememb v Pravilniku Organizator zagotovi enotno besedilo Pravilnika z objavo na

Spletni strani in v stacionarnih prodajalnah Organizatorja ter obvesti Člane Kluba o spremembi

Pravilnika preko sporočil, ki se pošljejo na elektronski naslov ali telefonsko številko, ki jo je

posredoval Član Kluba, kar pogodbenici priznavata za uvajanje informacij o spremembi

elektronskih komunikacijskih sredstev tako, da se lahko Član Kluba seznani z njeno vsebino.

2. Sprememba Pravilnika začne veljati po 14 dneh od datuma pošiljanja podatkov o spremembi.

Član ima pravico odpovedati pogodbo v 14 dneh od dneva, ko je obveščen o spremembi

Pravilnika. To ne vpliva na pravico Člana Kluba, da kadar koli brez obrazložitve odstopi od

sodelovanja v CCC Klubu. Sprememba Pravilnika ne vpliva na Darila, ki jih je Član Kluba prejel

ali predlagane Akcije pred spremembo Pravilnika.

11. Preklic/ odstop od pogodbe

1. Član Kluba lahko kadarkoli odstopi od sodelovanja v CCC Klubu tako, da pošlje ustrezno izjavo

v kateri koli obliki, na primer po elektronski pošti na naslednji elektronski naslov: klub.si@ccc.eu

ali po telefonu: + 385 (1) 555 2474.

2. Ne glede na pravico do odstopa od udeležbe v CCC Klubu kadarkoli, glede na predpise Zakona

o pravicah potrošnikov z dne 30. maja 2014 (UL iz leta 2014, točka 827, kakor je bila

spremenjena),Član Kluba, ki je sklenil pogodbo na daljavo (tj. z izpolnitvijo obrazca za spletno

prijavo), lahko odstopi od njega v 14 dneh po njegovi sklenitvi brez kakršnega koli razloga in

brez kakršnih koli stroškov, razen tistih, ki jih določa zakon. Za izpolnitev roka mora Član Kluba

Organizatorju pred iztekom roka predati izjavo. Član lahko poda kakršno koli nedvoumno izjavo,

v kateri obvesti o svojem odstopu od Pogodbe. Če želite upoštevati rok, je dovolj, da pošljete

izjavo pred iztekom le tega. Izjavo o odstopu od Pogodbe lahko pošljete na primer:

a. po e-mailu na naslov klub.si@ccc.eu :

b. preko obrazca za odstop, ki je priloga št. 1 k temu Pravilniku.

12. Končne določbe

1. Pravilnik stopi v veljavo od: 25.05.2018.

2. Celotno besedilo Pravilnika je na voljo na Spletni strani www.ccc.eu , kjer lahko Člani Kluba

imajo kadar koli vpogled in ga lahko natisnejo ter v stacionarnih prodajalnah Organizatorja.

3. Organizator sklene pogodbo v poljskem jeziku. Zapis, zavarovanje in dostop do bistvenih določb

Pogodbe sklenjene prek spletne strani poteka s pošiljanjem e-pošte na elektronski naslov, ki ga

posreduje Član Kluba.

4. Organizator zagotovi tehnična in organizacijska sredstva, ki ustrezajo stopnji ogroženosti

varnosti zagotovljenih prek spletne strani funkcij ali storitev.

Uporaba spletne strani je povezana s tipičnimi grožnjami v zvezi s prenosom podatkov prek

interneta, kot je njihovo razširjanje, izguba ali dostop do njih s strani nepooblaščenih oseb.

5. V zadevah, ki niso zajete v tem Pravilniku, se uporabljajo splošno veljavne določbe poljskega

prava.

6. Izbira poljske zakonodaje na podlagi Pravilnika ne odvzema Članu Kluba, ki je potrošnik, zaščite

na podlagi predpisov, ki jih ni mogoče izključiti s Pogodbo med Organizatorjem in Članom

Kluba, po zakonu, ki bi veljal v primeru odsotnosti izbire.

Priloga št. 1 - Vzorec obrazca za odstop od pogodbe

(ta obrazec je treba izpolniti in vrniti samo, če želite odstopiti od pogodbe)

VZOREC OBRAZCA ZA ODSTOP OD POGODBE

(ta obrazec je treba izpolniti in vrniti samo, če želite odstopiti od pogodbe)

- Naslovnik:

CCC Obutev d.o.o.

Loška ulica 10

2000 Maribor

- Podpisani, (*) obveščam / obveščamo (*) vas o mojem /našem odstopu od Pogodbe za

prodajo naslednjih stvari (*) od Pogodbe za dobavo naslednjih izdelkov (*) od Pogodbe za

delo, ki vključuje naslednje stvari (*) / za opravljanje naslednjih storitev (*)

- Datum sklenitve Pogodbe (*) / prevzema (*)

- Ime in priimek potrošnika (-ov)

- Naslov potrošnika (-ov)

- Podpis potrošnika (-ov), (če je obrazec poslan v papirni različici)

- Datum

(*) Neustrezno prečrtati