CCC
Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Вибраний магазин
CCC

Правила

ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОНЛАЙН ПОСЛУГ «CCC SHOES & BAGS»


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

II. ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ НА САЙТІ ТА В ДОДАТКУ

III. УМОВИ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ БРОНЮВАННЯ

IV. ПОЗАСУДОВІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ СКАРГ, ВИЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ТА ПРАВИЛА ДОСТУПУ ДО ЦИХ ПРОЦЕДУР

V. ЛІЦЕНЗІЯ

VI. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

VII. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ І ЗМІНА ПОЛОЖЕНЬ

VIII. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО КОРИСТУВАЧІВ, ЯКІ НЕ Є СПОЖИВАЧАМИ

IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Веб-сайт бренду «CCC shoes & bags» дбайливо ставиться до прав споживачів. Споживач не може відмовитися від прав, наданих йому законом «Про права споживачів». Положення договорів, менш вигідні для Клієнта за положенням закону «Про права споживачів», є недійсними, і натомість застосовуються положення закону «Про права споживачів». Таким чином, ці Положення не мають на меті виключити або обмежити будь-які права Споживачів, якими вони наділені в силу обов'язкових положень закону, і будь-які можливі сумніви слід тлумачити на користь Споживача. У разі будь-якої ненавмисної невідповідності цих Положень з вищевказаними положеннями, пріоритет надається цим положенням, і ССС застосовує їх.


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Онлайн послуги, доступні на Веб-сайті www.CCC.eu/pl (включаючи розділи та вкладки, розташовані за вказаною Інтернет-адресою), запущено для CCC товариством з обмеженою відповідальністю «CCC.eu», зареєстрованим в Польковіце, вул. Стрефова, 6, 59-101 Польковіце (що також є адресою доставки), зареєстрованим у Реєстрі підприємців, що ведеться Окружним судом Вроцлава-Фабрична у Вроцлаві, Господарським Відділом Національного судового реєстру IX, KRS 0000506139, податковий ідентифікаційний номер (NIP) 5020110639, номер національного реєстру юридичних осіб (REGON) 022395487, акціонерний капітал якого складає 2.00.50.000 злотих, сплачений повністю; адреса електронної пошти: info.pl@ccc.eu, контактний телефон: (+48) 422 144 22, 801 002 222 (плата за стандартне з’єднання – за тарифами відповідного оператора)


1. Використання Веб-сайту вимагає, щоб термінал та ІТ-система, що використовується Користувачем, відповідали Технічним вимогам.


2. Ці Положення адресовані як Користувачам, які є Споживачами, так і Користувачам, які не є Споживачами, та використовують Веб-сайт, Електронні послуги або мають Договір бронювання (за винятком розділу IX Положень, який стосується лише Користувачів, які не є Споживачами.)


3. Дотримання Положень є добровільним, але необхідним для створення Облікового запису або здійснення Бронювання.


4. Інформація, представлена на Веб-сайті, або, у випадку здійснення Бронювання за допомогою інших засобів дистанційного зв'язку, електронне повідомлення з підтвердженням Бронювання, про яке йдеться в пункті 6 розділу III Положень, являють собою запрошення на укладення договору в межах значення статті 71 Цивільного кодексу, надіслане ССС для Користувачів, а не пропозицію відповідно до положень Цивільного кодексу.


5. Кожного разу, коли в наступних частинах Положень використовуються ці слова, що написані великими літерами, вони повинні тлумачитись наступним чином, якщо контекст їх використання чітко не вказує інакше:


a)ДОДАТОК - програма (мобільний додаток), доступ до якої наданий ССС Користувачеві, призначена для встановлення на мобільному пристрої, що належить Користувачеві, і зокрема передбачає використання Веб-сайту без необхідності запускати Інтернет-браузер. Положення, що стосуються Додатку, застосовуються з моменту, коли CCC робить Додаток доступним в інтернет-магазинах з мобільними додатками, зазначеними в пункті 14 розділу II Положень, та залежно від його подальшої наявності;


б) ВОК - Відділ обслуговування клієнтів ССС, який надає Користувачам інформацію про діяльність, яка здійснюється Веб-сайтом, включаючи Товари, Інтернет-послуги, Офлайн магазин, Правила та поточні Акції, в робочі дні з 9:00 до 17:00 за номерами телефонів 422 144 22, 801 002 222, на електронну адресу: info.pl@ccc.eu, reklamacje@ccc.eu, а також через форму зворотного зв’язку на Веб-сайті в розділі «Контакти». Вартість з’єднання з Відділом обслуговування клієнтів - плата за стандартне з'єднання - згідно з тарифами відповідного оператора);


в) CCC - компанія «СіСіСі СА» (CCC SA) з юридичною адресою: в Польковіце, вул. Стрефова, 6, 59-101 Польковіце (що також є адресою доставки), зареєстрованим у Реєстрі підприємців, що ведеться Окружним судом Вроцлава-Фабрична у Вроцлаві, Господарським Відділом Національного судового реєстру IX, Польковіце, вулиця Стрефова, 6, Польковіце 59-101 (що також є адресою доставки), внесена до Реєстру підприємців, який ведеться окружним судом для Вроцлава-Фабрична у Вроцлаві, IX Комерційний департамент Національного судового реєстру, номер НСР 0000211692, податковий ідентифікаційний номер (NIP) 6922200609, номер в Національному реєстрі юридичних осіб (REGON) 390716905, зі статутним капіталом 4.116,400 злотих, сплаченим повністю; адреса електронної пошти: info.pl@ccc.eu, контактний телефон: (+48) 42 2144 222 (плата за стандартне з’єднання - згідно з тарифами відповідного оператора);


г)CCC КЛУБ - програма лояльності бренду, специфіка та правила якої викладені в Правилах Клубу ССС, доступних на Веб-сайті. CCC Клуб створений та управляється компанією CCC для просування та реклами бренду CCC. Акції та інші спеціальні пропозиції не можуть поєднуватися, якщо інше не передбачено умовами Акції, іншою спеціальною ціною або пропозицією щодо товару;


ґ)ЦІНА - сума винагороди для ССС, зазначена у польських злотих або в іншій валюті у випадку укладання Договору купівлі-продажу, що охоплює предмет бронювання. Ціна, представлена на Веб-сайті, є лише орієнтовною, і Договір купівлі-продажу застосовує кожного разу ціну, прийнятну на момент укладення Договору про купівлю-продаж, а не Договору бронювання;


д)РОБОЧИЙ ДЕНЬ - один день з понеділка по п’ятницю за винятком державних свят;


е)РОБОЧИЙ ДЕНЬ - один день з понеділка по неділю, у який обраний Офлайн магазин відкритий для клієнтів;


є)ПАРОЛЬ - це рядок буквено-цифрових символів, необхідних для авторизації з метою отримання доступу до Облікового запису, зазначений Користувачем при створенні Облікового запису. Реєстрація Облікового запису вимагає дублювання пароля, щоб уможливити виявлення та виправлення будь-яких помилок. Користувач зобов'язаний зберігати Пароль у суворій конфіденційності (не розголошувати третім особам). CCC надає Користувачеві можливість змінити пароль;


ж) КОРИСТУВАЧ - (1) фізична особа; або юридична особа, представлена уповноваженою особою (2); або (3) організаційний підрозділ без юридичної правосуб’єктності, якою закон наділяє юридичні особи; що має повну правоздатність. Якщо Користувач є фізичною особою з обмеженою правоздатністю, він погоджується одержати законно діючу згоду його юридичного представника на укладання Договору про надання послуг / бронювання та надати таку згоду на будь-який запит ССС;


з) ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС - Цивільний Кодекс від  23.04.1964 (Законодавчий вісник від 2014, пункт 121, в новій редакції);


и) КЛІЄНТ - фізична особа, яка здійснює законну угоду з контрагентом, не пов'язану безпосередньо з його комерційною або професійною діяльністю;


і) ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС - електронна служба; позначена індивідуальним ім'ям (Логін) та Паролем, наданим Користувачем, набір ресурсів в IT-системі CCC, що дозволяє Користувачеві використовувати додаткові функції / послуги. Користувач отримує доступ до Облікового запису за допомогою Логіну та Паролю. Користувач входить до свого Облікового запису після реєстрації на Веб-сайті. Цей Обліковий запис дозволяє відстежувати статус Бронювання, отримати доступ до історії Бронювання;


ї) КОШИК - це послуга, доступна для кожного Користувача, який користується Веб-сайтом, що дозволяє йому легко здійснити Бронювання одного або декількох Товарів, відображає огляд окремих Товарів та всіх Товарів разом. У Кошику збираються Бронювання, здійснені Користувачем;


й) ЛОГІН - електронна адреса Користувача, що надається в межах Веб-сайту при створенні Облікового запису;


к) ІНФОРМАЦІЙНА РОЗСИЛКА  - Електронна послуга, яка дозволяє Користувачам, що користуються CCC, отримувати періодичну інформацію, зокрема про Товари, Веб-сайт, включаючи новини та акції, на адресу електронної пошти або номер телефону, наданий Користувачем, за безпосередньої згоди Користувача. Положення щодо інформаційної розсилки застосовуються з моменту активації послуги інформаційної розсилки CCC.


л) ПАРТНЕР CCC - фізична чи юридична особа, пов'язана економічно, організаційно або з точки зору капіталу, з CCC;


м) ТОВАР - рухомий предмет, доступний в Інтернеті, що є предметом Договору бронювання, а згодом можливого Договору купівлі-продажу, укладеного в Офлайн магазині, між Користувачем та CCC. Всі Товари, представлені на Веб-сайті, є абсолютно новими;


н) АКЦІЇ - конкретні умови продажу або надання послуг, що регулюються відповідно до умов, викладених на Веб-сайті, які пропонує ССС у визначений час, і якими Користувач може користуватись на вищезазначених умовах;


о) ПРАВИЛА / ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ - цей документ визначає умови укладання Договорів бронювання та правил забезпечення та користування послугами, що надаються ССС через Веб-сайт Користувачам. Правила визначають права та обов'язки Користувача та ССС. У контексті послуг, що надаються в електронному вигляді, ці Правила є положеннями, зазначеними в ст. 8 Закону від 18.07.2002 р. «Про надання електронних послуг» (Законодавчий вісник 2002 р. № 144, пункт 1204 зі змінами);


п) БРОНЮВАННЯ - Виявлення волі користувача, подане через Веб-сайт або через Відділ обслуговування клієнтів, спрямоване безпосередньо на укладання Договору бронювання, із вказуванням типу та номеру Товару (Товарів) та іншого контенту, передбаченого законом та Положеннями. Бронювання не становить зобов'язання для ССС, Користувача або третіх сторін (у тому числі партнерів ССС) щодо укладення Договору про купівлю-продаж;


р) ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГИ - платформа для здійснення Бронювання Користувачем та забезпечення послуг, що надаються ССС, підтримуються ССС, являючи собою набір взаємопов'язаних Веб-сайтів, що доступні за адресою: www.ccc.eu/pl, а також через Додаток;


с) ОФЛАЙН МАГАЗИН - кожна точка продажу CCC, що знаходиться на території Республіки Польща;


т) КОНТЕНТ / КОНТЕНТИ - текстові, графічні чи мультимедійні елементи (наприклад, інформація про товар, фотографії товару, промофільми, описи, коментарі), включаючи роботи у значенні закону «Про авторське право і суміжні права» та зображення фізичних осіб, які розміщені та експортуються в межах Веб-сайту CCC, контрагенти CCC, Користувач або інша особа, яка використовує Веб-сайт, відповідно;


у) ДОГОВІР БРОНЮВАННЯ - договір, укладений між CCC та Користувачем, на підставі якого CCC зобов'язується забезпечити наявність Товару (Товарів), вказаного(них) Користувачем в поданому Бронюванні, і Користувач зобов'язується забрати Товар (Товари) у вказаний час та у Офлайн магазині, вибраному Користувачем з числа Офлайн магазинів, представлених CCC під час Бронювання, в яких Товар(и) доступний / доступні на момент здійснення бронювання. Договір бронювання не являє собою Договір про купівлю-продаж, а також не зобов'язує CCC, Користувача або третіх сторін (включаючи партнерів CCC) його укласти;


ф) ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ - договір купівлі-продажу у значенні Цивільного кодексу, що стосується продажів CCC або Партнера CCC, який керує Офлайн магазином для Користувача Товарів, зазначених у Договорі бронювання, укладеному в Офлайн магазині, після оплати вартості;


х) ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ - надання електронних послуг у значенні Закону від 18.07.2002 р. «Про надання електронних послуг» (Законодавчий вісник 2002 р. № 144, пункт 1204 зі змінами), CCC для Користувача через Веб-сайт відповідно до Договору про надання послуг. У тій мірі, в якій послуги надаються суб'єктами, що співпрацюють з CCC, відповідні положення про правила користування цими послугами містяться в Положеннях, що стосуються надання послуг цими суб’єктами;


ц) ЗАКОН ПРО ПРАВА СПОЖИВАЧІВ - Закон від 30.05.2014 року «Про права споживачів» (Законодавчий вісник 2014 року, пункт 827, зі змінами);


ч) ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ - мінімальні технічні вимоги, необхідні для роботи з ІТ-системою, що використовується ССС, в тому числі для укладення Договору про надання послуг або Договору бронювання, а саме: (1) комп'ютер, лептоп або інший мультимедійний пристрій з доступом до Інтернету (у випадку Додатків - мобільний пристрій); (2) доступ до електронної пошти; (3) Інтернет-браузер: Mozilla Firefox версії 17.0 і вище або Internet Explorer версії 10.0 і вище, Opera версії 12.0 і вище, Google Chrome версії 23.0 і вище, Safari версії 5.0 і вище; (4) рекомендована мінімальна роздільна здатність екрана: 1024x768; (5) можливість використання файлів cookie та підтримки Javascript в веб-браузері; у випадку здійснення бронювання в Додатку: (8) операційна система мобільного пристрою: Android версії 4.0.3 або вище або iOS версії 9.0.4 або вище; (9) мобільний пристрій з камерою та функцією геолокації (GPS). Щоб здійснити Бронювання, Користувач повинен мати дійсну / активну адресу електронної пошти, а також в деяких випадках клавіатуру або інший механізм введення для правильного заповнення електронних форм.


II. ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ НА ВЕБ-САЙТІ ТА В ДОДАТКУ


1. CCC надає безкоштовно наступні Електронні послуги для Користувачів через Веб-сайт:


a) Обліковий запис;


б) дає Користувачам можливість здійснити Бронювання та укласти Договори бронювання на умовах, визначених у цих Положеннях;


в) представляє Користувачам відповідно до їхніх вподобань рекламний контент, в тому числі, залежно від наданої Користувачами відповідної добровільної згоди, надсилає Користувачам поточні повідомлення безпосередньо у браузері  (“push-повідомлення”);


г) дає Користувачам можливість користуватись послугами Кошика;


ґ) дає можливість переглядати Контент, розміщений на Веб-сайті;


д) Інформаційна розсилка (залежно від її наявності);


е) для Користувачів Додатку (наступні положення можуть поширюватися на Електронні послуги, що діють або впроваджуватимуться в майбутньому - можливість використання деяких Електронних послуг є результатом поточної функціональності Додатка) та її наявності у інтернет-магазинах з мобільних додатків, зазначених у розділі ІІ, пункті 14 Положень:


є) зчитування за допомогою камери та збереження штрих-кодів обраних товарів для того, щоб Користувач міг порівняти їхні ціни та пришвидшити результати пошуку;


ж) представлення Товарів на Веб-сайті на основі зображення вибраних товарів, завантажених Користувачем;


з) пошук за допомогою функції геолокації Офлайн магазинів CCC  або конкретної точки  доставки замовлення;


и) обмеження представлених Товарів або Акції, наприклад, за розміром, зазначеним Користувачем (наприклад, розмір взуття) або категорії, зазначеної Користувачем (напр., чоловічі / жіночі та дитячі товари)


і) зображення актуальних повідомлень безпосередньо на екрані мобільного пристрою (push-повідомлення);


ї) можливість приєднатись до CCC КЛУБУ або додати до інформації в Обліковому записі дані картки на членство у CCC КЛУБІ, зазначене в правилах CCC КЛУБУ; створювати списки улюблених або знайдених Товарів.


2. Крім того, CCC надає Користувачам наступні безкоштовні послуги через Веб-сайт, які створили Обліковий запис:


a) збереження інформації після входу в Обліковий запис (використовуючи браузер або Додаток);


б) збереження та доступ Користувача до послуг завдяки Історії бронювання в Обліковому записі.


3. Реєстрація та використання Облікового запису можливі після того, як Користувач здійснить наступні кроки:


a) заповнить реєстраційну форму та надасть згоду на ці Положення,


б) натисне на вкладці «Зареєструватись»


4. У реєстраційній формі Користувач повинен надати такі дані Користувача: ім'я та прізвище, адресу електронної пошти, пароль, номер телефону.


5. Договір про надання послуг укладається після отримання Користувачем підтвердження про укладення Договору про надання послуг, яке надсилає ССС на електронну адресу, надану Користувачем під час реєстрації. Обліковий запис надається безкоштовно на невизначений період. Користувач може в будь-який час і з будь-якої причини видалити Обліковий запис (відмова від Облікового запису), відправивши відповідний запит до ССС, зокрема, електронною поштою, на адресою info.pl@ccc.eu або листом на адресою: вул. Стрефова, 6, 59-101 Польковіце. Створення Облікового запису не є необхідним для здійснення  бронювання через Веб-сайт.


6. Використання Кошика починається, коли Користувач додає до нього перший Товар.


7. Кошик надається безкоштовно, він призначений для одноразового використання та очищується після здійснення Бронювання через Кошик або коли Користувач завершує Бронювання відповідно до своїх побажань, де Кошик зберігає інформацію про Товари, обрані Користувачем,  також після завершення роботи браузера або Додатку, в тому числі після виходу з Облікового запису, протягом періоду, не довшого за 30 днів для Браузера та 6 годин для Додатку. У випадку користування Кошиком Користувачами, які входять до свого Облікового запису через браузер, вміст Кошика синхронізується з Обліковим записом, який потім запускається за допомогою Додатка (і навпаки).


8. Для того, щоб запустити послугу Інформаційної розсилки, Користувач має надати згоду на отримання комерційної інформації, вказавши адресу електронної пошти у відповідному полі на Веб-сайті або поставивши відповідну відмітку та підтвердивши свою дію, натиснувши на посилання активації, надіслане CCC на електронну адресу, надану Користувачем (момент початку послуги Інформаційної розсилки). Користувач може за бажанням погодитися одержувати комерційну інформацію від суб'єктів господарювання, які співпрацюють з CCC, або обробляти персональні дані для маркетингових цілей суб'єктів господарювання, які співпрацюють з CCC. Користувач також може погодитися на отримання Інформаційної розсилки через текстове повідомлення, вказавши свій номер мобільного телефону та поставивши відмітку у відповідному полі на Веб-сайті.


9. Інформаційна розсилка надається безкоштовно, на невизначений термін (але не раніше, ніж з моменту активації послуги Інформаційної розсилки CCC). Користувач може в будь-який час і з будь-якої причини скасувати підписку на Інформаційну розсилку (відмова від інформаційної розсилки), зокрема, натиснувши на посилання деактивації у кожному інформаційному повідомленні, надісланому Користувачеві у вигляді електронного листа або відправивши відповідний запит до ССС, зокрема, електронною поштою, на адресу info.pl@ccc.eu або листом на адресу: вул. Стрефова, 6, 59- 101 Польковіце.


10. Користувач зобов'язаний зокрема:


a) надавати лише правдиву, актуальну та усю необхідну інформацію про Користувача у заявці на Бронювання та реєстраційній формі при створенні Облікового запису;


б) оперативно оновлювати дані, включно з особистими даними, наданими Користувачем у зв'язку з укладанням Договору про надання послуг або Договору бронювання, зокрема, в тій мірі, у якій це необхідно для їх належного виконання; Користувач може змінювати дані, введені при створенні Облікового запису в будь-який час, використовуючи опції, доступні в Обліковому записі;


в) користуватись послугами та функціями, наданими ССС, таким чином, щоб не перешкоджати роботі ССС, Веб-сайту або Додатку;


г) користуватись послугами та функціями, наданими ССС, відповідно до положень чинного законодавства, цих Положень, а також звичаїв та правил соціальної поведінки, прийнятних в цій сфері;


ґ) користуватись послугами та функціями, наданими ССС, таким чином, щоб не створювати незручності для інших Користувачів та для ССС;


д) не надавати та не передавати будь-який Контент, заборонений положеннями чинного законодавства, зокрема, Контент, який порушує права власності третіх осіб або їхні особисті права в межах Веб-сайту;


е) не здійснювати наступні дії:


- відправлення або розміщення на Сайті небажаної комерційної інформації або розміщення будь-якого Контенту, що порушує закон (заборона розміщення незаконного Контенту);


- здійснення ІТ-заходів або будь-якої іншої діяльності, спрямованої на передачу інформації, не призначеної для Користувача, включаючи дані інших Користувачів, або втручання у правила або технічні аспекти роботи Веб-сайту та Додатка;


- несанкціонована зміна Контенту, наданого ССС, зокрема, на Веб-сайті, Цін або опису Товарів;


є) завантажувати Додаток виключно з законних джерел, зазначених CCC у пункті 14 нижче.


11.  Скарги, пов'язані з наданням Електронних послуг, Додатка чи Договору бронювання, можуть бути подані, наприклад:


a) у письмовій формі на наступну адресу: вул. Стрефова, 6, 59-101 Польковіце;


б) в електронній формі листом на наступну електронну адресу: reklamacje@ccc.eu


12. Користувачу рекомендується в описі скарги вказати: (1) інформацію та обставини, що стосуються предмета скарги, зокрема тип і дату виникнення порушення; (2) вимогу Користувача та (3) контактні дані незадоволеної сторони - це полегшить та прискорить розгляд скарги CCC. Вимоги, зазначені в попередньому реченні, приймаються лише у вигляді рекомендацій та не впливають на ефективність поданих скарг, не включаючи рекомендований опис скарги.


13. ССС має оперативно надати відповіді на скарги, не пізніше, ніж за 14 днів з дати їх подання.


14. CCC повинен дозволити Користувачеві безкоштовно завантажувати Додаток на мобільний пристрій Користувача з наступних інтернет-магазинів мобільних додатків:


a) App Store, для мобільних пристроїв з операційною системою iOS;


б) Google Play, для мобільних пристроїв з операційною системою Android;


15. Використання Додатку, завантаженого з іншого джерела, ніж зазначене у пункті 14 вище, пов'язане з ризиком порушення цілісності Додатку та з'єднання з шкідливим програмним забезпеченням, що становить загрозу безпеці мобільного пристрою Користувача і даним, що зберігаються на ньому.


16. Для того, щоб користуватись Додатком, Користувач повинен:


а) ознайомитись з цими Положеннями та інформацією про Додаток, наданою в контексті магазинів, згаданих у пункті 14 вище, та прийняти їх, та


б) завантажити Додаток з магазину, згаданого в пункті 14 вище, та


в) встановити Додаток на мобільному пристрої Користувача, дотримуючись інструкцій, що відображаються на екрані після запуску процесу встановлення або надаються магазинами, зазначеними в параграфі 14 вище.


17. Додаток з’єднується з Веб-сайтом через Інтернет.


18. Функції Додатку використовуються ССС для забезпечення Електронних послуг доступним способом, що полегшує користування Веб-сайтом, включаючи читання Контенту та Товарів.


19. Додаток використовує технологію, яка зберігає та отримує доступ до ідентифікатора Користувача, який дозволяє Додатку запускатись у режимі офлайн та зберігати вподобання Користувача, який не ввійшов у систему (що передбачає доступ до пам'яті мобільного пристрою). Додаток зберігає поточний ID Користувача, доки Користувач не входить до Додатка, не змінює Веб-сайт Додатка на Веб-сайт, який працює в іншій країні, або видаляє (деінстальовує) Додаток з мобільного пристрою.


20. Для використання функцій Додатка, згаданих в розділі II пункті 1 підпункті е) вище, Користувач повинен надати добровільну згоду на доступ Додатка до камери або функції геолокації на мобільному пристрої Користувача, на отримання "push" повідомлень або інформації від CCC щодо вподобань Користувача.


21. Користувач може в будь-який час скасувати згоду, згадану в пункті 20 вище, або деінсталювати (видалити) Додаток із мобільного пристрою за допомогою налаштувань цього пристрою.


22. У ситуаціях, зазначених у параграфі 7 розділу VII, ССС має право тимчасово зупинити або обмежити надання послуг, перелічених у пунктах 1 і 2 вище. У такому випадку інші положення застосовуються відповідно у відносинах з підприємцями, CCC не несе відповідальності за тимчасову відсутність доступу до Веб-сайту з причин, викладених вище.


23. Кожного разу ССС повинен повідомляти Користувачів про призупинення або обмеження надання послуг, надіславши відповідне повідомлення електронною поштою та розмістивши відповідне повідомлення на Веб-сайті.


24. Тимчасове призупинення чи обмеження надання послуг не впливає на права Користувачів, які випливають із положень чинного законодавства, зокрема право розірвати Договір про надання послуг.


III.  УМОВИ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО БРОНЮВАННЯ


1. CCC дозволяє вам здійснити Бронювання наступними способами: a. на Веб-сайті;


2. У рамках розробки наданих послуг, ССС може запровадити додаткові способи здійснення Бронювання за допомогою засобів дистанційного зв'язку на умовах, викладених у цих Положеннях.


3. Укладення Договору бронювання між Користувачем та ССС має відбутися після того, як Користувач здійснив Бронювання.


4. CCC дозволяє Користувачеві здійснити Бронювання через Веб-сайт наступним чином:


a) Користувач додає до Кошика максимум три вибраних Товари, а потім переходить до форми Бронювання.


б) Користувач, що має Обліковий запис, підтверджує в заявці на Бронювання дійсність даних, необхідних для укладення та виконання Договору бронювання. Користувач, який не має Облікового запису, сам повинен заповнити форму Бронювання та внести всі дані, необхідні для укладення та виконання Договору бронювання. У будь-якому випадку надання застарілих або неправдивих даних Користувача може перешкодити виконанню  Договору. У формі Бронювання Користувачеві необхідно надати такі дані: ім'я та прізвище особи, яка отримуватиме заброньований товар, адресу електронної пошти та номер телефону Користувача та дані щодо Договору про бронювання: Товар (и), кількість Товарів, тип, розмір Товару, якщо він є у наявності, офлайн магазин, де Ви повинні одержати Товар (и) (Вибрати з переліку офлайн магазинів, де Товар (и) є у наявності під час оформлення бронювання). Якщо йдеться про Користувачів, які не є Споживачами, також необхідно зазначити компанію.


в) Користувач надсилає CCC Бронювання (подає пропозицію щодо укладення Договору бронювання), використовуючи функції Веб-сайту, доступні для цієї мети (кнопка: «Замовити в магазині»). Якщо йдеться про Користувача, який не має Облікового запису і попередньо не погодився з Положеннями, йому необхідно надати на них згоду.


г) При оформленні Бронювання, перш ніж натиснути кнопку «Замовити в магазині», Користувач має можливість виправити введені дані у «Кошику», додавши або видаливши даний Товар з Кошика.


5. У разі укладення Договору бронювання, використовуючи інші засоби дистанційного зв'язку:


а) CCC надсилає Користувачеві електронне повідомлення, що підтверджує зміст запропонованого Договору бронювання.


б) Користувач надсилає бронювання CCC електронною поштою на адресу електронної пошти, з якої надійшло підтвердження, зазначене в підпункті а) пункту 5 вище.


в) Якщо йдеться про Користувача, який не має Облікового запису і попередньо не погодився з Положеннями, йому необхідно надати на них згоду.


6.  Після перевірки Бронювання, без необґрунтованої затримки, CCC надсилає Користувачеві електронний лист з повідомленням, що підтверджує прийняття однієї або більше окремих пропозицій щодо укладання Договору бронювання для Товарів, вказаних у Бронюванні, та підтвердження Договору бронювання (прийняття Бронювання Товарів, зазначених у повідомленні).


7. Договір бронювання завершується після підтвердження вищезазначених пропозицій, тобто отримання Користувачем повідомлення, про яке йдеться у пункті 6 вище, щодо Товарів, зазначених у ньому. CCC надсилає Користувачеві підтвердження умов Договору на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом.


8. Якщо прийняття всіх або деяких Товарів, вказаних у Бронюванні, є неможливим, ССС зв'яжеться з Користувачем, для того, щоб:


a) повідомити Користувача про неможливість бронювання всіх Товарів, зазначених у Бронюванні, для укладення Договору бронювання; або


б) підтвердження Користувачем бажання виконувати Бронювання в частині, у якій ССС погодився прийняти пропозиції щодо укладання Договору про бронювання. У такому випадку Користувач може скасувати повне бронювання (у межах усіх пропозицій), що не порушує його права відмовитися від договору. Скасування бронювання Користувачем звільняє ССС від обов'язку виконувати Договір бронювання.


9. Якщо неможливо прийняти пропозицію/ї та укласти Договір бронювання в межах бронювання, Договір бронювання щодо Товарів, вказаних Відділом обслуговування клієнтів, не укладається.


10. Незалежно від цього, CCC може інформувати Користувача про статус Бронювання, відправивши повідомлення на адресу електронної пошти, надану Користувачем, або зв’язавшись по телефону.


11. CCC прагне забезпечити наявність усіх Товарів та виконання Договору бронювання. У разі неможливості забезпечення цього, а також в інших випадках, визначених законом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу, в тому числі статті 493-495 Цивільного кодексу.


12. Договір бронювання дійсний з моменту підтвердження Бронювання до кінця наступного Робочого дня обраного магазину CCC (залежно від днів відкриття вибраного Офлайн магазину), починаючи від підтвердження Бронювання. Протягом терміну дії Договору бронювання Користувач та ССС можуть укладати Договір про купівлю-продаж Товару, на який поширюється Договір бронювання, в Офлайн магазині (вказаному в підтвердженні Бронювання). Перелік Офлайн магазинів доступний за адресою: https://ccc.eu/pl/sklepy. У будь-який момент до даного Користувача може застосовуватися максимум два Договори бронювання.


13. Договір про купівлю-продаж в Офлайн магазині може бути укладений, незважаючи на закінчення терміну дії Договору бронювання. Вищезазначена можливість залежить від наявності певного(них) Товару(ів) у даному Офлайн магазині.


14. Підставою для купівлі Товару згідно з Договором бронювання у Офлайн магазині є номер Бронювання, зазначений в електронному повідомленні, згаданому в пункті 6 вище.


15. Користувач може відмовитися від Договору бронювання у будь-який час (скасувати Бронювання), зокрема шляхом:


a) надсилання електронного листа на адресу info.pl@ccc.eu, у якому Користувач вказує номер Бронювання, яке потрібно скасувати, або;


б) зателефонувати до Відділу обслуговування клієнтів  на номер: +48 422 144 222 або +48 801 002 222.


16. Договір бронювання не являє собою зобов'язання ССС чи будь-яких партнерів ССС укладати Договір купівлі-продажу у Офлайн магазині. У випадку укладання Договору купівлі продажу, Користувач зобов'язаний сплатити Ціну, дійсну в Офлайн магазині на момент укладення Договору купівлі-продажу. Оплата Ціни відбувається в Офлайн магазині, використовуючи доступний спосіб оплати. Користувач не може оплачувати Ціну через Веб-сайт.


17. Договір купівлі-продажу, укладений в Офлайн магазині, не є дистанційним або виїзним у межах значення Закону від 30.05.2014 «Про права споживачів». Користувач не має права відмовлятись від Договору купівлі-продажу, передбаченого вищезазначеним Законом.


18. Будь-які повернення та скарги щодо Товарів розглядаються відповідно до правил, що застосовуються в Офлайн магазині, у якому було укладено Договір купівлі-продажу.


19. Акції, дійсні на Веб-сайті, не підлягають об’єднанню, якщо інше чітко не передбачене в правилах Акції.


IV. ПОЗАСУДОВІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ СКАРГ, ВИЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ТА ПРАВИЛА ДОСТУПУ ДО ЦИХ ПРОЦЕДУР


1. Використання позасудового способу розгляду скарг та отримання відшкодування є добровільним. Наведені нижче положення мають ознайомчу мету та не зобов’язують CCC використовувати позасудове врегулювання спорів. Повідомлення про згоду або відмову ССС від участі у провадженні для позасудового врегулювання спорів зі Споживачами подаються ССС на паперовому або іншому довговічному носії інформації у випадку, якщо після скарги, поданої Споживачем, спір не було вирішено.


2. Правила ведення провадження щодо позасудового врегулювання спорів Споживачів та зобов'язань підприємців у зв'язку з цим визначаються в законі окремо (зокрема, в Законі від 23.09.2016 р. «Про позасудове вирішення спорів», Законодавчий вісник 2016 р., ст. 1823) або положеннями, що застосовуються відповідними суб'єктами у сфері вирішення спорів Споживачів. Детальна інформація про можливість Користувача застосовувати позасудове вирішення спорів, а також виконувати та отримати доступ до правил щодо  цих процедур може бути доступна в офісах та на Веб-сайтах районних (міських) омбудсменів із захисту прав споживачів, громадських організацій, завдання яких включають захист прав споживачів, місцевих інспекцій Торгових інспекцій, зокрема, також за наступним посиланням сайту Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) https://www.uokik.gov.pl/pozasadorovozwiązywaniesporowkonsumenckich.php

Голова Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів веде відкритий реєстр організацій, які уповноважені вести провадження у випадку позасудового вирішення спорів споживачів.


3. Користувач, який є Споживачем, має наступні можливості використання позасудового способу розгляду скарг та претензій:


a)  Користувач має право звернутися до постійного суду з питань дружнього врегулювання спорів зі споживачами, зазначеного у статті 37 Закону від 15.12.2000 р. «Про торгову інспекцію» (Законодавчий вісник 2001 р. № 4, пункт 25 зі змінами), із запитом про врегулювання спору, що випливає з укладеного Договору про надання послуг або Договору бронювання,


б) Користувач має право подати заяву до інспектора Торгової інспекції воєводства відповідно до ст. 36 Закону від 15.12.2000 р. «Про торгову інспекцію» (Законодавчий вісник 2001 р. № 4, пункт 25 зі змінами), з проханням розпочати медіативне провадження щодо позасудового вирішення спору між Користувачем та CCC.


в) Користувач може отримати безкоштовну допомогу для врегулювання спору між Користувачем та CCC, також використовуючи безкоштовну допомогу окружного (міського) омбудсмена із захисту прав споживача або громадської організації,  завдання яких включають захист  прав споживачів (включаючи Федерацію споживачів, Асоціацію польських споживачів)


г) Користувач може подати скаргу через інтернет-платформу ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Платформа ОDR також є джерелом інформації про форми позасудового врегулювання спорів, які можуть виникнути між підприємцями та Споживачами.


V. ЛІЦЕНЗІЯ


1. Виняткові права на Контент, наданий / розміщений на Веб-сайті CCC або його підрядників, зокрема авторські права, назва Веб-сайту (торгової марки), включені до неї графічні елементи, програмне забезпечення (включаючи Додаток) та права в області баз даних дані захищені законом і належать ССС або юридичним особам, з якими ССС уклала відповідні угоди. Користувач має право безкоштовно користуватись вищезгаданим Контентом, включаючи Додаток, а також використовувати Контент, розміщений відповідно до закону та вже поширений іншими Користувачами на Веб-сайті, але тільки для особистого користування та тільки для правильного користування Веб-сайтом по всьому світі. Використання Контенту, включаючи Додаток, в іншій сфері, допускається лише на підставі чіткої попередньої згоди, наданої уповноваженою особою у письмовій формі, під страхом недійсності.


2. Користувач, розміщуючи на Веб-сайті (в тому числі через Додаток) будь-який Контент, зокрема графіку, коментарі, висловлювання або заяви в Обліковому записі або де-інде на Сайті, цим надає CCC невиключну, безоплатну ліцензію на використання, запис у пам'яті комп'ютера, зміну, видалення, доповнення, публічне виконання, оприлюднення, відтворення та поширення (зокрема в Інтернеті) цього Контенту в усьому світі. Це право включає право на видачу суб-ліцензій у обсязі, виправданому виконанням Договору бронювання або Договору про надання послуг (включаючи функціонування та розробку Веб-сайту), а також дозволу на користування самостійними або правами третіх осіб у сфері розробки, налаштування, обробки та перекладу робіт у значенні Закону «Про авторське право і суміжні права» від 04.02.1994 р., що Користувач не має права надавати ліцензії, зазначені в цьому пункті 2, Користувач зобов'язується отримати таку відповідну ліцензію для CCC. Оскільки Користувач не має права надавати ліцензії, зазначені в цьому пункті 2, Користувач зобов'язується отримати таку відповідну ліцензію для CCC.


3. Незалежно від вищезгаданих положень, Додаток підпадає під дію майнових прав CCC. Після встановлення Додатка на мобільному пристрої CCC надає Користувачеві невиключну ліцензію на використання Додатка, включаючи відтворення Додатку тільки через його завантаження на мобільний пристрій та встановлення та запуск Додатка на мобільному пристрої Користувача. Користувач може встановлювати Додатки на будь-якій кількості мобільних пристроїв Користувача, однак дозволяється встановлювати лише одну копію Додатка на одному мобільному пристрої.


4. Користувач не має права зокрема перекладати, адаптувати, змінювати дизайн або вносити будь-які інші зміни до Додатка, включаючи його програмний код, за винятком випадків, передбачених законом, Користувач не має права використовувати Додаток для комерційних цілей.


VII. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


а) Персональні дані Користувача обробляються CCC як адміністратором персональних даних  .


б) Надання Користувачем персональних даних є добровільним, але необхідним для створення Облікового запису, користування певними Електронними послугами або укладання Договору про бронювання.


в) CCC застосовує належні технічні та організаційні заходи для забезпечення захисту оброблюваних персональних даних.


г) Персональні дані, надані на Веб-сайті або отримані на основі діяльності Користувача в Інтернеті та в Офлайн магазинах або отримані через Додаток, обробляються CCC для конкретних цілей  разом з окремими формами на Веб-сайті та детально описані в Політиці конфіденційності, доступній на Веб-сайті.


ґ) Як правило, в залежності від використання конкретних функцій Користувач має право подати скаргу до компетентного органу влади для захисту персональних даних, права на заперечення, права доступу до його персональних даних, запит про внесення змін, видалення, обмеження обробки та передачі даних.


д) Додаткові пояснення щодо захисту персональних даних містяться у розділі «Політика конфіденційності» на Веб-сайті.


VIII. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ І ЗМІНА ПОЛОЖЕНЬ


1. CCC може в будь-який час розірвати з Користувачем Договір про надання послуг або будь-яку ліцензійну угоду, надану відповідно до розділу V Положень, за один місяць, з важливих причин, під якими мається на увазі (закритий каталог):


a) зміна правових положень, що регулюють надання Електронних послуг ССС, що впливають на взаємні права та обов'язки, викладені в договорі, укладеному між Користувачем та ССС, або зміни у тлумаченні вищезазначених положень в результаті судових рішень, звичайних рішень, рекомендацій або рекомендацій, що стосуються цієї сфери, від управлінь чи органів;


б) зміна способу надання послуг виключно з технічних або технологічних причин (зокрема, оновлення технічних вимог, зазначених у цих Положеннях);


в) зміна сфери або надання послуг, до яких застосовуються ці Положення, шляхом внесення нових, зміни або скасування CCC існуючих функцій або послуг, передбачених Положеннями.


2. Заява CCC в обсязі, зазначеному у пункті 1 вище, надіслана на адресу електронної пошти, надану Користувачем під час створення Облікового запису або внесення Бронювання, а також у випадку, якщо CCC не має адреси електронної пошти Користувача – в межах сповіщень у Додатку.


3. CCC може припинити дію Договору про надання послуг або будь-яку ліцензійну угоду, надану відповідно до розділу V Положень, шляхом направлення повідомлення протягом семиденного строку, або відмовити в наданні подальших прав на використання Веб-сайту (в тому числі через Додаток) та робити Бронювання , а також обмежити його доступ до деякого або всього Контенту з важливих причин, наприклад, у випадку грубого порушення цих Положень Користувачем, тобто в ситуаціях, коли Користувач (закритий каталог) порушує положення розділу II, пункту 10, підпункту a), в), г), ґ), д), е), є) Керівництва.


4. CCC залишає за собою право розірвати Договір про надання послуг (і, відповідно, видалити Обліковий запис) у випадку, якщо Обліковий запис Користувача залишається неактивним протягом періоду щонайменше 3 роки.


5. Користувач, до якого було застосовано положення пункту 3 вище, може користуватись Веб-сайтом після попереднього зв’язку з CCC (через Відділ обслуговування клієнтів) та отримання згоди від CCC на подальше користування Веб-сайтом.


6. Положення та додатки до цих Положень становлять договірну схему в значенні ст. 384 § 1 Цивільного кодексу.


7. CCC може змінити ці Положення (за винятком розділу VIII Положень, який застосовується до Користувачів, які не є Споживачами, і може змінювати його в будь-який час на підставі загальноприйнятних правових норм) за наявності принаймні однієї з наступних важливих причин (закритий каталог):


a) зміна правових положень, що регулюють продаж Товарів або надання електронних послуг ССС, які впливають на взаємні права та обов'язки, викладені в договорі, укладеному між Користувачем та ССС, або зміни в тлумаченні зазначених положень в результаті судових рішень, рішень, рекомендацій або рекомендацій, що стосуються цієї сфери, від управлінь чи органів;


б) зміна способу надання послуг виключно з технічних або технологічних причин (зокрема, оновлення технічних вимог, зазначених у цих Положеннях);


в) зміна сфери або надання послуг, до яких застосовуються ці Положення, шляхом внесення нових, зміни або скасування CCC існуючих функцій або послуг, передбачених Положеннями.


8. У разі внесення змін до цих Положень, ССС має надати зведений текст Положень, розмістивши його на Веб-сайті та надіславши повідомлення на адресу електронної пошти, яку зазначає Користувач під час укладення Договору про надання послуг, що Сторони вважатимуть інформацією про зміну електронного зв'язку центру таким чином, що Користувач може ознайомитись з його змістом. Якщо CCC не має адреси електронної пошти Користувача - повідомлення про зміну Положень надається Користувачеві в межах сповіщень у Додатку.


9. Зміни до Положень набирають чинності через 14 днів з дати надсилання інформації про зміну. Якщо йдеться про Користувачів, які уклали Договір на надання послуг, тобто мають Обліковий запис, вони мають право припинити Договір про надання послуг протягом 14 днів з дати повідомлення про зміну Положень. Зміни до Положень не стосуються Договорів про надання послуг, Договорів бронювання та Договорів  про купівлю-продаж, укладених Користувачем та CCC до внесення змін до Положень.


VIII. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО КОРИСТУВАЧІВ, ЯКІ НЕ Є СПОЖИВАЧАМИ


1. Цей розділ Положень, що містяться тут, застосовуються тільки до Користувачів, які не є Клієнтами.


2. Якщо йдеться про Користувачів, які не є Клієнтами, CCC може припинити дію Договору про надання послуг або будь-яку ліцензійну угоду, надану на підставі розділу V Положень, негайно, без зазначення причин, надіславши відповідне повідомлення Користувачу в будь-якій формі.


3. Ані CCC, ані його працівники, уповноважені представники та довірені особи не несуть відповідальності перед Користувачем, його контрагентами, працівниками, уповноваженими представниками чи довіреними особами за будь-який збиток, включаючи втрату прибутку, крім випадків, коли шкода була завдана ними свідомо.


4. У кожному випадку визначення відповідальності CCC, його працівників, уповноважених представників чи довірених осіб ця відповідальність стосовно Користувача, який не є Споживачем, незалежно від її правової підстави, обмежується однією претензією на суму до 1000 злотих (одна тисяча).


5. Будь-які суперечки, що виникають між ССС та Користувачем, який не є Споживачем, підлягають вирішенню у суді з юрисдикцією відповідно до юридичної адреси ССС.


6. Стосовно Користувачів, які не є Споживачами, CCC може будь-коли вносити зміни до Положень на підставі загальноприйнятих положень законодавства.


IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Положення вступають в силу з 25.06.2018.


2. Договори, укладені з ССС, виконано на польській мові.


3. Затвердження, безпека та доступ до основних положень укладеного Договору про надання послуг здійснюється шляхом надсилання листа на електронну адресу, зазначену Користувачем.


4. CCC забезпечує технічні та організаційні заходи, що відповідають ступеню загрози безпеці функцій або послуг, наданих на підставі Договору про надання послуг. Використання електронних послуг пов'язане з типовими ризиками, що стосуються  передачі даних через Інтернет, зокрема їх передача, втрата або доступ до них третіми особами.


5. Текст Положень доступний Користувачам безкоштовно за наступним посиланням: ccc.eu/pl/regulamin, де Користувачі можуть в будь-який момент переглянути та роздрукувати, як і в Додатку.


6. CCC повідомляє, що використання Веб-сайту через веб-браузер або Додаток, включаючи подання заявок на Бронювання, а також встановлення телефонного зв'язку з Відділом обслуговування клієнтів, може бути пов'язане з необхідністю понести витрати на підключення до Інтернету (плата за передачу даних) або вартість підключення по телефону, відповідно до тарифного пакета постачальника послуг Користувача.


7. У питаннях, які не охоплюються цими Положеннями, застосовуються загальноприйняті положення польського законодавства, зокрема: Цивільний кодекс; Закон «Про електронні послуги» від 18.07.2002 р. (Законодавчий вісник 2002 р. № 144, п. 1204 зі змінами) та інші відповідні положення загальноприйнятого права.


8. Вибір польського законодавства на підставі цих Положень не позбавляє Споживача захисту, наданого йому на підставі правил, які не можуть бути виключені за договором між ССС та Споживачем, відповідно до законодавства, яке згідно з відповідними правилами, буде застосовуватись за відсутності вибору.